Kalev Vapper rahastas Eesti Lootsis kuus aastat märkamatult oma jahtklubi

Parteikaaslase ja alluva käitumine jäi majandusminister Juhan Partsil märkamata, Vapper taandub riigifirma nõukogust.

Kalev Vapper avaldas enda lootsifirma nõukogust tagasikutsumiseks soovi pärast Eesti Päevalehes ilmunud artiklit selle kohta, et ta osales oma jahtklubile toetuste määramisel. Eesti Loots toetas Kalev Vapperi kaasabil ESS Kalevi jahtklubi, mille kommodoor Vapper on, kuue aasta jooksul kokku 13 000 euroga. Selle aja jooksul taandas Vapper end ainult ühel juhul jahtklubi toetamisega seotud hääletuselt. Mullu seisis ta hea selle eest, et jahtklubi sai lootsifirmalt aastas raha koguni kaks korda.

Vapper sai Eesti Lootsi nõukogu liikmeks 2007. aasta oktoobris. 1. oktoobrist 2008 seniajani on Vapper kuulunud ka Kalevi jahtklubi juhatusse. Pärast 2008. aastat hakkas jahtklubi Eesti Lootsilt toetusi saama.