Kalev Kallo süüdimõistmine korruptsioonikuritegudes jäi jõusse ja ta peab riigikogust lahkuma

30.11.2020

Riigikohus ei võtnud menetlusse kaitsjate ja juhtiva riigiprokuröri kaebusi kriminaalasjas, mis puudutas korruptsioonikuritegusid Tallinna linnavalitsuses.

Riigiprokuratuur süüdistas mitut ettevõtjat endisele Tallinna linnapeale ja Keskerakonna esimehele Edgar Savisaarele altkäemaksu andmises või lubamises ning Riigikogu liiget Kalev Kallot korruptsioonikuritegudele kaasaaitamises.

Harju Maakohus avaldas kriminaalasjas otsuse tänavu 14. jaanuaril ja Tallinna Ringkonnakohus muutis seda osaliselt 22. juunil. Ringkonnakohtu lahendi vaidlustasid süüdistatavate Kalev Kallo ja Vello Kunmani kaitsjad ning juhtiv riigiprokurör Taavi Pern. Kuna Riigikohus ei võtnud 30. novembril nende kaebusi arutusele, siis kohtuotsus jõustus.

Kalev Kallo mõisteti süüdi altkäemaksu vahendamises, samuti kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele ning erakonna ebaseaduslikule rahastamisele. Teda karistati pooleteistaastase vangistusega tingimisi kaheaastase katseajaga.

Kallo volitused Riigikogu liikmena lõppesid koos süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega.

Vello Kunman tunnistati süüdi altkäemaksu lubamises ja talle määrati rahaline karistus 150 päevamäära ehk 15 000 eurot. Aivar Tuulberg mõisteti õigeks korduvas altkäemaksu andmises. Alexander Kofkini osas lõpetati kriminaalasi mõistliku menetlusaja möödumise tõttu.

Edgar Savisaare suhtes lõpetas Harju Maakohus menetluse juba 5. juunil 2018, sest tema tervislik seisund ei võimaldanud kohtupidamises osaleda.

Samuti eraldati kriminaalasjast materjalid veel mitme isiku osas kokkuleppemenetluseks või oportuniteedi kohaldamiseks.

Loe Delfist.