Kaalubussi eest hoiatanud ekspolitseinik sai vastutasuks küttepuid

Lõuna ringkonnaprokuratuur saatis üldmenetluses kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse endist Lõuna prefektuuri politseiametnikku altkäemaksu võtmises ja eraviisilises jälitustegevuses.

Prokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina täpsustas, et süüdistuse järgi võttis ekspolitseinik altkäemaksu ametialase informatsiooni edastamise eest ning osa ebaseaduslikult edastatud informatsioonist kogus ta oma kolleegide varjatud jälgimisega. Tartu Postimehe andmetel on süüdistatav endine Lõuna prefektuuri korrakaitsebüroo liiklusjärelevalvetalituse vanemliikluspolitseinik Marek Kirsipuu.

Süüdistuse kohaselt edastas endisest liikluspolitseinikust süüdistatav oma tuttava kaudu ühele metsaveoga tegeleva äriettevõtte osanikule ja juhatuse liikmele informatsiooni liiklusjärelevalves kasutatava kaalubussi töögraafiku, planeeritud patrullmarsruutide ning asukohtade kohta, saades vastutasuks küttepuid väärtusega ligi 600 eurot.

Samuti süüdistatakse endist politseiametnikku selles, et ta paigaldas kaalubussile positsioneerimisseadme, mille abil sai ta vajadusel informatsiooni politseisõiduki asukoha kohta. Saadud andmed edastas ta ühe osaühingu juhatajale, mis tegeleb transporditeenuste, metsa majandamise ning kaubavedudega maanteedel.

Lisaks Kirsipuule on antud kriminaalasjas kohtu ette saadetud kokku neli isikut.

Menetlusandmeil pandi kuritegusid toime 2011. aasta juunist kuni 2012. aasta märtsini.