Ivar Tallo: Volvo ja õiglane hind

26.06.2012

Riigikogu ründamine Volvode ostmise pärast tundub moes olevat. Aga see on vale ja vale asja propageerimine on ohtlik, sest see ajab segamini eetilise kompassi. 

 
Me ei vaidle tänase ühiskonna põhiolemuse üle. Iga koolilapski teab, et meil on turumajandus ja kauba hind tekib müüja ja ostja vahelises kokkuleppes, mitte administratiivselt määrates. Paljud eestlased meenutavad siiani iseseisvuse taastamise aegu toimunud peaministri visiiti võiladudesse kui midagi naeruväärset, sest värskes turumajanduses ei olnud valitsuse asi, kui või omanik oma varusid müüma ei kippunud. Volvodele õiglase hinna määramine on kui kollektiivne hullus võiladudesse murda. Võimaliku huvide konflikti etteheide, mida kommentaatorid kasutasid, on niivõrd abstraktne, et sel ei ole tegelikus elus mingit rakendusväärtust.
 
Skandaali tekitavatel emotsioonidel on hoopis teised põhjused. Riigikogu ei suuda endiselt oma liikmete palka ja hüvitisi ühiskonnale vastuvõetavalt põhjendada, seetõttu leitakse iga võimalus riigikogu liikmeid peksta. Poliitikute peksmisel läheb aga nende nahk paksemaks ja nende hoolitsus ühiskonna eest võib muutuda kiusuks. Juba praegu on selle vilju näha. Parlamendi eelmine koosseis võttis vastu nn Delfi-seaduse, mis sunnib ettevõtteid tegema enesetsensuuri.
 
Mis jääb varju
 
Riigikogu liikmete peksmine Volvode ostmise eest on paha, sest see on perfektne skandaal varjutama tegelikku skandaali erakondade rahastamise kohta, millel on otsene mõju meie demokraatia olukorrale. Meenutame, kuidas kõik parlamendierakonnad toimetasid nagu kuldid rukkis DASA eelnõu ümber ja ainuke põhjus, miks juba toimunud rahaeraldus ei ole seadusandlikku katust leidnud, oli Silver Meikari poolt valla päästetud uus skandaal. Kõik on unustanud, et prokuratuur alustas uurimist oma otsese ülemuse justiitsministriga seotud kriminaalasjas. Meikari väitel ei tulnud raha ei tea kust, vaid protsessi initsiaatoriks oli tänane justiitsminister. Oletame, et maadevahetuse kohtuprotsessis hävitavalt lüüa saanud prokuratuuri juht oleks tagasi astunud. Sellist olukorda ei ole, ent see on reaalne huvide konflikt konkreetsete inimestega, mitte potentsiaalne huvide konflikt parlamendi ebareaalse otsuse kohta eelistada ühte autode maaletoojat teistele.
 
Reformierakonna kaitse avalikkuses on, et kõik teevad samuti. Teised erakonnad pole sellele kuidagi vastu olnud, mis kinnitab üsna otseselt Reformierakonna juttu. Valijal pole raske seda lihtsat tehet kokku panna ja nii ta siis peksab riigikogu liikmeid igast asendist, tehes sellega endale karuteene.
 
Praegusele riigikogu koosseisule võib ette heita paljusid patte, aga miskipärast ei taheta neid märgata. Uudisekünnist ületab Kaja Kallase kavatsus riigikogu liikme eetikakoodeksit teha. Uue avaliku teenistuse seaduse vastuvõtuga kaotas riigikogu eelmisel nädalal siiani kehtinud ametnikueetika koodeksi – miskipärast ei pidanud ametnikueetika põhimõtted enam vajalikuks rahvasaadikuid seadusandja tasemel määratleda ja kinnitada. Minu arvates on see skandaal, kuid ma pole ajakirjanduses ega opositsiooni poole pealt kuulnud piiksugi selle tegevuse õigustamiseks. Juba pool aastat on olnud ametis korruptsioonikuriteos süüdi mõistetud Rakvere linnapea ja keegi ei liiguta lillegi selle ebanormaalse olukorra lahendamiseks. Need skandaalid väärivad meie tähelepanu, ja mille lahendamine on hädavajalik, et pöörata riiklik sisekliima positiivseks.
 
Allikas: EPL Online