"IRL maksuametile kui punane rätik härjale"

27.04.2012

Isamaa ja Res Publica Liidu 2011. aasta majandusaasta aruanne on maksuametile kui punane rätik härjale, ütles Eesti Audiitorkogu juhatuse liige Anne Nuudi.

Selliste sõnadega iseloomustas ta IRLi audiitori erakordselt avameelset tegevust. IRLi eelmise aasta majandustegevust auditeerinud vandeaudiitor Linda Haahti juhib majandusaasta aruandes tähelepanu valitsuspartei raamatupidamise seaduse rikkumisele. "Erakonna raamatupidamise arvestuses on puudulikult jälgitud raamatupidamise seaduse §7 „Algdokument“ ja §11 „Raamatupidamise sise-eeskiri“ nõudeid," kirjutab Haahti.

 

Audiitor peaks olema sõber

 

Reeglina audiitor sellist lauset majandusaasta aruandesse ei kirjuta, sest see oleks võrreldav maksuametile saadetud vihjega võimalikust maksupettusest. 

 

"Audiitor on omaniku sõber, selline käitumine teeb temast aga omaniku vaenlase," ütles üks anonüümseks jääda soovinud keskmise suurusega ettevõtte pearaamatupidaja. Kui audiitor taolised puudused avastab, siis need tehakse enne aruande avalikustamist korda. Audiitori otsus võib viidata sellele, et IRL ei pööranud audiitori märkustele tähelepanu.

 

Äratuskell maksuametile

Eesti Audiitorkogu juhatuse liikme Anne Nuudi sõnul peaks raamatupidamise seaduse nõuetele mittevastavate algdokumentide olemasolule viitamine tekitama huvi maksuametis.

 

"Vastavalt tulumaksuseadusele maksustatakse selliste algdokumentide alusel tehtud väljamaksed tulumaksuga. Kuna vandeaudiitori aruandest ei ole võimalik välja lugeda, millise ulatusega on erakond seda raamatupidamise seaduse sätet rikkunud, siis ma ei välistaks küll ka maksurevidentide võimalikku huvi partei raamatupidamise vastu," rääkis Nuut.

 

Ta pidas kummaliseks, et olukorras, kus erakonnad püüavad kõikvõimalikul moel üksteise kapist luukeresid leida, riputab üks partei vabatahtlikult äriregistrisse oma aastaaruande, mille kohta selgub vandeaudiitori otsusest, et erakonna raamatupidamine ei ole mitte kõigis osades kooskõlas raamatupidamise seaduse nõuetega.

 

Nuudi sõnul on loomulik, et auditit läbi viima valitud vandeaudiitor arutab auditi käigus ilmnevad raamatupidamisarvestusega seonduvad probleemid läbi eelkõige raamatupidajaga, olulised asjaolud  juhatusega (volikoguga) ning vajadusel annab aega  paranduste ja korrektuuride sisseviimiseks.

 

"Auditi eesmärgiks on ju tõsta finantsaruannete usaldatavuse taset nende kasutajate jaoks. Väga oluline on iga raamatupidamisarvestuse sisuline korrektsus ja antud juhul selle vastavus Eesti heale raamatupidamise tavale,“ rõhutab Nuut. Vandeaudiitori aruandesse märkuste või muude asjaolude lisamisel peab audiitor vahetama sellekohast infot enne otsuse väljastamist isikutega, kelle ülesandeks on valitsemine, seega erakonna juhatus ja volikogu. "Praegusel juhul tundub küll, et erakond ei ole ka ise huvi tundnud, mis, miks ja kuidas vandeaudiitori aruandesse kirja läheb," lisab Nuut.

 

IRL: puudused on kõrvaldatud

IRLi audiitori otsusest ajendatult küsis Äripäev kommentaari IRLi esimehelt Urmas Reinsalult ja peasekretär Priit Sibulalt. Pressiesindaja vahendusel andis Priit Sibul teada, et audiitori kirjeldatud puuduste likvideerimisega hakkas IRLi tegelema auditi käigus ning puudused on likvideeritud.

 

IRLi teatel juhtis audiitor tähelepanu järgmistele puudustele:

 

5.01.11 ja 24.01.11 on esitatud kuluaruanded 2010. aasta novembris ja detsembris tehtud kulutuste kohta summas 121,47 ja 115,39 eurot. Nimetatud kulud on aga kajastatud kuludes 2011 aastal. Seega kulude perioodiseerimine ei  vasta RM seadusest tulenevatele nõuetele.

 

11.07.11, 21.09.11 ja 22.09.11 esitati kuluaruanded summas 136,26 eurot, 33,48 eurot ja 113,63 eurot. Nimetatud kuluaruannetes kajastub toitlustamine, aga puudub otsene selgitus, keda toitlustati ja miks?

 

2011. aasta jooksul on ostetud võimla kasutamise teenust (kuumakse 137,50 eurot) ja augustis meeskonna koolituse teenust summas 636 eurot. Arvete juures puudub täpne selgitus kes osalesid ja mis on ürituste otstarve.

 

2011. aasta veebruaris ja aprillis toimunud töölähetustega seotud arvete (summas 362 eurot ja 360 eurot) juurest puuduvad töölähetuse aruanded.

 

"IRL ei pea õigeks anda hinnangut sõltumatu vandeaudiitori tegevuse st sellele mida audiitor tavaliselt teeb või ei tee ja kas üks või teine hinnang on rohkem või vähem karm. IRLi huvi on, et erakonna raamatupidamine oleks läbipaistev ja vastaks kehtiva õiguse nõuetele," teatas Sibul.

"Loomulikult aktsepteerib IRL seda, kui juhitakse tähelepanu esinevatel puudustele ja teeb sellest vastavad järeldused," lisas ta.

 

Riigikogu komisjon hakkab juhtumit arutama

 

Riigikogu erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimees Ardo Ojasalu ning liikmed Toomas Mattson ja Anu Toots ei soovinud esialgu IRLi aruandes esinevat tõika kommenteerida. Küll aga teatas komisjoni nõunik, et erakondade rahastamise järelevalve komisjon on valmis esitatud küsimusi arutama oma järgmisel koosolekul 16. mail.

 

Allikas: ÄP Online