Indrek Saar: erakondade rahastamise süsteem on ebaõiglane

SDE peasekretär Indrek Saar leiab vastuseks Kaarel Tarandi kriitikale erakondade rahastamise kohta, et praeguse rahastamissüsteemi järgi tagab edu ühtedel valimistel automaatselt ka konkurentsieelise järgmisteks valimisteks. Seda aga ei saa kuidagi õiglaseks pidada.

 

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon on tõstatanud väga õige teema, mis puudutab liikmemaksude nappi osakaalu erakondade eelarvetes. Liikmemaksudest kogunev väike summa ei ole kindlasti mitte madalate maksumäärade, vaid väheste maksjate küsimus.

 

Olen veendunud, et nii nagu reeglina teistes mittetulundusühingutes, on ka erakondades – mida rohkem on kas või sümboolses summas liikmemaksu maksjaid, seda rohkem on ka neid, kes osalevad erakonna otsuste kujundamisel. Seda demokraatlikum ja läbipaistvam on kogu erakonna otsustusprotsess. Kui liikmemaks koguneb põhiliselt väheste valitute panusena, siis võib neil tekkida ka suurem otsustusõigus, aga sel hetkel ei ole erakonnaliikmed enam võrdsed ja demokraatliku organisatsiooni põhialused hakkavad lonkama.

 

Seepärast on kogu ühiskonna huvides, et erakonnad suudaksid lähiajal laiendada liikmemaksu maksvate inimeste osakaalu oluliselt, kuna vigaselt toimiva sisedemokraatia ja läbipaistmatu eelarvega erakond ei suuda pikemas perspektiivis ka riiki demokraatlikult ja läbipaistvalt juhtida.

 

Kindlasti on ka praegune riigipoolne erakondade rahastamise süsteem ebaõiglane, kus iga koht riigikogus toob täiendava rahastuse, ilma mingite piiranguteta. Seega edu ühtedel valimistel garanteerib automaatselt ka konkurentsieelise järgmisteks valimisteks, kuna rahalised võimalused on kümnetes kordades suuremad, kui konkurentidel. Seda eriti olukorras, kus valimiskampaaniate mahud on piiramata.

 

Allikas: PM Online