Ilves jättis Ester Tuiksoo armuandmispalve rahuldamata

President Toomas Hendrik Ilves ei rahuldanud pistise võtmises süüdi mõistetud endise riigikogu liikme Ester Tuiksoo armuandmispalvet.

Ilves vaatas eelmisel nädalal läbi talle laekunud süüdimõistetute armuandmispalved, teiste seas oli palve esitanud ka maadevahetuse kriminaalasjas pistise võtmises süüdi mõistetud Ester Tuiksoo. Ilves jättis oma otsusega Tuiksoo armuandmispalve rahuldamata.

Tuiksoo ütles Postimehele, et ta tunnistab oma süüd maadevahetuse kriminaalasjas. «Ma olen süüd tunnistanud loomulikult. Aga ma ei soovi sellel teemal rääkida,» ütles Tuiksoo ja lõpetas telefonikõne.

Presidendi pressiesindaja Toomas Sildam ütles Postimehele, et presidendi otsus Tuiksoo armuandmispalvet mitte rahuldada on ammendav ja rohkem presidendi kantselei sellel teemal kommentaare ei jaga.

Riigikohtu kriminaalkolleegium tunnistas mullu 30. juunil maadevahetuse kriminaalasjas süüdistatavad süüdi pistise võtmises ja andmises. Endine põllumajandusminister ja riigikogu liike Ester Tuiksoo jäi kohtu otsusega süüdi pistise võtmises.

Ühtlasi kergendas riigikohus menetluse mõistliku aja möödumise tõttu Tuiksoo karistust. Kui ringkonnakohus mõistis Tuiksoole aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse, siis riigikohtu otsusega jäi tema karistuseks kolm kuud vangistust kolmeaastase katseajaga.

Seoses riigikohtu süüdimõistva kohtuotsusega pidi Tuiksoo lahkuma nii riigikogust kui ka Keskerakonnast.

Põhiseadus ja riigikogu liikme staatuse seadus näevad ette, et saadiku volitused lõpevad enne tähtaega, kui jõustub teda süüdi mõistev kohtuotsus.

Keskerakonnast pidi Tuiksoo lahkuma vastavalt erakonna põhikirjale, mille järgi arvatakse liige erakonnast välja, kui tema kriminaalasjas on süüdimõistev kohtuotsus jõustunud. Varem Rahvaliitu kuulunud Tuiksoo ühines Keskerakonnaga 2010. aasta novembris.

President Toomas Hendrik Ilves otsustas juuli alguses võtta maadevahetuse protsessil süüdi jäänud Ester Tuiksoolt, Toomas Annuselt ja Kalev Kangurilt ära neile antud teenetemärgid. Annuselt ja Tuiksoolt võttis riigipea ära Valgetähe III klassi teenetemärgi ning Kangurilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

Tuiksoo on praeguseks oma teenetemärgi presidendi kantseleile tagastanud.