Ilves, Evelin, Ärma ja valimised

25.08.2011

President Ilves on mures nii oma tagasivalimise kui ka oma imago pärast, sest ega ta meeskond muidu laseks hoida debatiks nimetatud üritusi kontrolli all. Kuid hoolimata sellest, keda meediast lastakse debatile ja kellel lubatakse seal küsimusi esitada, ei võta see kõigilt teistelt küsimuste esitamise õigust. Eksisteerib terve rida küsimusi, millele paljud ootaksid sisulisi vastuseid.

Me ei pea silmas ebaõnnestunud sõnavalikut, kui president kutsus üles tegema Eestit suuremaks, mis võis tähendada Petseri ja Narva-taguste alade tagasinõudmist. Põhiküsimuseks on hoopis – miks Ilves tahab üleüldse riigipeana jätkata USA saatkonnas Eesti olude halvustamise kiuste. Kui Ilves pole rahul talle siin makstava palgaga, siis kas presidendi ülesannete kärpimine lähtub põhimõttest, et väikese palga eest tuleb ka vähem tööd teha?

Missuguseks argumendiks jätkatasoovimisel oli Ärma kompleksi ülalpidamisega seonduv? Lähenemine, et riigipeana tahetakse jätkata vaid seepärast, et nii saaks Ärma ülalpidamiskulud jätta riigi kanda, oleks Eesti rahvast mõnitav.

Ilvese puhul ei saa kuidagi mööda ka tema abikaasa rollist, kes skandaalide ammendamatu allikana on möödunud viie aasta jooksul kippunud varjutama riigipea enda tegemisi. Et Kadriorus pole osatud elukauge Evelini rollijoonist rahvale talutavaks lihvida, siis tuleb vaid ühineda n-ö valges ajakirjanduses kõlanud soovitusega – kuna meil pole presidendiproua riiklikku institutsiooni, siis mingu ometi tööle. Näidaku, et ta oskab midagi, nagu Ingrid Rüütel on oma eriala tippspetsialist. Seda enam, et tänapäeva naised realiseerivad end oma töö kaudu ning koduperenaise rollist meie ühiskonnas ei saada aru, eriti kui pole tegu paljulapselise pereemaga.

Praegune olematu debatt kinnistab vaid senikujunenud kuvandit Ilvesest – arrogantne ja elitaarne, samas blaseerunud ja mugav, ümbritsevasse halvakspanuga ja tõrjuvalt suhtuv. Kas saame näha sedagi, et pärast valimisi taastub endine harjumuspärane olukord, kus Ilves kaob jälle pildilt ära ja tegijaks tõuseb avalikkuse ees uuesti Evelin?

Allikas: www.ohtuleht.ee