Huvisid pole deklareerinud 289 ametnikku

12.06.2014


Seadusest tuleneva deklareerimiskohustusega isikud pidid deklaratsioonid esitama selle aasta 31. maiks, kuid 289 inimest on jätnud selle tänase seisuga esitamata, teatas justiitsministeerium.

Justiitsministeerium tuletab kõigile huvide deklaratsiooni esitama kohustatud ametiisikutele meelde, et deklaratsioonid tuleb esitada regulaarselt iga aasta mai lõpuks, esmakordsetel deklarantidel aga nelja kuu jooksul kohustuse panemisest.

„Uus huvide deklareerimises süsteem on loodud selleks, et suurendada läbipaistvust ja avalikkuse kontrolli ametiisikute äriliste ja muude huvide üle. Panen kõigile südamele, et nad deklaratsioonid tulevikus õigeaegselt esitaksid,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt.

Korruptsioonivastase seaduse järgi peavad huvide deklaratsiooni esitama Vabariigi President, Riigikogu liige, Vabariigi Valitsuse liige, kohtunik, riigikontrolör, õiguskantsler, Eesti Panga juhtorgani liige, Vabariigi Presidendi Kantselei direktor, Riigikogu Kantselei direktor, valitsusasutuse juht, abiminister, ministeeriumi kantsler, Riigikantselei direktor, kohaliku omavalitsuse volikogu liige, valla- või linnavalitsuse liige, osavalla või linnaosa vanem, valla või linna ametiasutuse juht.

Lisaks on valitsusasutuste juhtidele ja kohalikele omavalitsustele antud õigus kehtestada deklareerimiskohustusega isikute ring. Seejuures on oluline, et asutuse ja volikogude juhid peavad jälgima ja vastutama selle eest, et deklareerimiskohustuseta ametiisikute puhul oleksid korruptsiooniriskid maandatud.

Ametnikud, kellele paneb deklareerimisekohustuse valitsusasutuse juht või kohaliku omavalitsuse volikogu, on kohustus deklareerida oma huvid nelja kuu jooksul, mis tähendab, et osadel deklarantidel on veel aega oma huvisid esitada.

Uues huvide deklaratsioonide registris täpsustatakse esitatavate andmete ulatust, näiteks lisandub kohustus esitada senisest laiemalt ametniku ärihuvid, loetleda ajutiselt deklarandi kasutuses olnud ja välismaal asuvad varad ning samuti laieneb deklareeritavate soodustuste ring. Deklaratsioon tuleb täita tööle asumisel, edaspidi kord aastas ja töölt lahkumisele järgneval aastal.

Huvide deklaratsioonide registrile (HDR) pääsevad e-maksuameti keskkonna kaudu ligi nii deklarandid, kontrollijad kui avalikud kasutajad. HDR on sidustatud teiste riiklike andmekogudega ja on suures osas eeltäidetav nendest pärinevate andmetega, mis lihtsustab ka deklaratsiooni esitamist. Huvide deklaratsiooni esitamine toimub sarnaselt eeltäidetud maksudeklaratsiooni esitamisele.

Kõik esitatud deklaratsioonid on põhilises osas avalikud.