Huvide konflikt? Ministeeriumi ekspert töötab ka erikoolide koolitajana


Jürgen Rakaselg on nii riigi kui ka erafirma palgal ja puutub mõlemas ametis kokku riigikoolidega.
Erikoolide küsimuses on just tema ministeeriumi ekspert, müües samal ajal riigikoolidele koolitusi.
Haridusministeerium kinnitab, et kaks ametit on lahus ja korruptsiooni ennetamiseks on kõik tehtud.

Kaagvere ja Tapa erikoolides jaanuaris lõhutud seinad ja plehku pistnud lapsed tõmbasid avalikkuse tähelepanu vähemalt korraks erikoolidele. Haridus- ja teadusministeerium (HTM) otsustas kõigest paari päevaga, et Tapale, kus poisid laamendasid ja personalile vastu hakkasid, saadetakse appi oma inimene. „Tapa erikooli koordineerimise võtab laupäeval ajutiselt üle haridus- ja teadusministeeriumi kooliturvalisuse ekspert ja pikka aega käitumisraskustega lastega tegelenud Jürgen Rakaselg,” teatas ministeerium. Rakaselg on ka see inimene, kelle juurde suunavad mõlema erikooli juhid oma küsimustega ajakirjaniku. Viidates, et meediaga suhtleb ministeerium Rakaselja isikus.


Ministeeriumi töötaja Rakaselg puutub aga erikoolidega rohkemgi kokku. Nimelt on tema üks omanikest ettevõttes, mis koolitab inimesi agressiivse käitumisega toime tulema. Verge Eesti OÜ kodulehel avaldatud klientide nimekirjas on aga hulganisti riigikoole, nende seas ka Tapa ja Kaagvere erikoolid. See tõstatab huvide konflikti küsimuse, sest riigiametniku töö ja võimalused segunevad erahuvidega.