Huvide deklaratsioon muutub ministri poliitilistele nõunikele ja asekantsleritele kohustuslikuks

06.04.2021

Riigikogus täna vastu võetud seadusega sätestatakse huvide deklaratsiooni esitamise kohustus ministri poliitilistele nõunikele ja asekantsleritele ning piiratakse julgeolekuasutuse juhi huvide deklaratsiooni avalikustamist.

Huvide deklaratsiooni esitajate ringi laiendamise kohustus tuleneb Euroopa Nõukogu korruptsioonivastaselt ühenduselt GRECO. Selle eesmärk on hõlmata huvide deklaratsiooni esitajate hulka ka ministrite poliitilised nõunikud ehk nõunikud, kes avaliku teenistuse seaduse alusel täidavad peaministri ja teiste ministrite juures abistavaid või nõustavaid ülesandeid ning kellega sõlmitakse tähtajaline tööleping. Menetluse käigus tehtud muudatuse järgi laieneb huvide deklaratsiooni avalikustamise kohustus ka asekantsleritele.

Seadusega säilitatakse kehtiv regulatsioon kaitsepolitseiameti ja välisluureameti juhi huvide deklaratsiooni esitamise kohta, kuid nähakse ette, et erinevalt seni kehtinud õigusest ei ole nende huvide deklaratsioonid avalikud.

Seaduse poolt hääletas 72 ja vastu 17 Riigikogu liiget, üks saadik jäi erapooletuks.

Loe Õhtulehest.