Herkel: Palling möönis, et ta teist korda nii ei teeks

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Andres Herkel (VE) ütles, et seoses võimaliku huvide konfliktiga komisjoni selgitusi andma kutsutud Kalle Palling (RE) kinnitas, et enam ta nii ei teeks.

Herkelit huvitas Kalle Pallingu roll, mis tal oli kui ta Eesti Energia nõukogu liikmena läks VKG-sse vahendama tehingut.
"Positiivne on see, et asjaosaline möönas ka ise, et enam ta seda nii entusiastlikult ei teeks, kui see olukord korduks," rääkis Herkel.

Herkel küsis Pallingult, kas tal Eesti Energia nõukogu liikmena võis olla sarnaseid huvide konflikte veel. Sellele vastas Palling eitavalt. Samuti ütles Palling, et teised Eesti Energia nõukogu liikmed ei teadnud tema tegutsemisest.

Oli ka küsimus, kas Kalle Pallingul on juttu olnud ka Reformierakonna rahastamisest nende inimestega, kellele ta seda äri kontakti vahendas. Ka sellele oli vastus ei.

"Komisjoni käsutuses ei ole praegu mingit infot selle kohta, et see oleks kuidagi teisiti," sõnas Herkel.

"Me saame küsimuse püstitada üldistavalt, et kuidas selliseid olukordi, mis halvad välja näevad, edaspidi ära hoida. Sellega seoses me tuleval esmaspäeval teeme veel erakorralise istungi," lisas Herkel.

Ta rääkis, et esmaspäeval tuleb komisjoni rääkima Erkki Raasuke, kes tol ajal oli Eesti Energia nõukogu esimees.

Veel enam soovib Herkel kuulda Raasukese seisukohta, mida saab teha riigiettevõtete nõukogude nimetamiskomitee, et sellised asjad ei korduks ja nõukogude liikmetel oleks vähemalt elementaarne teadmine, kuidas käituda.

Teiseks on valminud ka üks riigikontrolli audit riigiettevõtetest ja korruptsiooni ennetamisest riigiettevõtetest. "Me kuulaksime hea meelega ka selle ära," ütles Herkel.

Palling võttis kaasa ka Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri, kes andis ülevaate sellest, mis on aheraine ja mis otstarbel seda kasutatakse.

Palling: huvide konflikti ei olnud, sest aheraine pakkumises Eesti Energia ja VKG omavahel ei konkureeri

Palling ütles ERR-ile, et selgitas komisjoni ees enda tegevust aheraine tehinguga seoses ja tema hinnangul said komisjoni liikmed ammendavaid vastuseid.

"Paluti selgitada, mis olid need põhjused, miks ma tutvustasin ühte maailma suurimat kaevandus- ja süvendusettevõtet kahele aheraine pakkujale. Ja ma selgitasin, et see eelkõige see ostusoov tuligi süvendusettevõttelt. Ta soovis kohtuda kõikide potentsiaalsete aheraine pakkujatega. Neid Eestis on kaks suuremat. Ühel ja samal päeval toimusid kohtumised nii Sillamäe sadamas Viru Keemia Grupis kui ka Eesti Energias. Ja kõik võimalikud pakkujad said sellest ostusoovist teada ühel ja samal hetkel. Et selline soov üldse eksisteerib kumbki ettevõte varasemalt teadlik ei olnud ja seetõttu ei olnud ka siin võimalik näha huvide konflikti," selgitas Palling.

Palling seletas, et aheraine pakkumises Eesti Energia ja VKG omavahel ei konkureeri.

Palling rääkis, et Eesti Energia nõukogus olles seadis ta riigi huvid ettevõtte huvidest kõrgemale. "Ma eelkõige olin siiski riigikogu liige ja Eesti Energia nõukogus kui omaniku esindaja. Ja kui Eesti vastu tunneb huvi üks välisettevõte, kes soovib kohtuda kõikide potentsiaalsete ehitusmaterjali pakkujatega ja sealhulgas sadamaga, kust kaudu oleks võimalik korraldada seda logistikat, siis ma pidasin enda kohuseks viia need ettevõtted omavahel kokku," rääkis Palling.

Äripäev kirjutas eelmisel reedel, et Palling vahendas 2014. aastal VKG-le mahukat aheraine ostutehingut ajal, mil tehingust oli huvitatud ka Eesti Energia, mille nõukogu liige ta samal ajal oli.

Korruptsioonikomisjoni esimees Andres Herkel ütles reedel, et Pallingu juhtum ei lõhna hästi ning ta peab vajalikuks seda teemat korruptsioonikomisjonis uurida.