Euroopa korruptsiooniaruanne manitseb Eesti erakondade rahastamist


Täna avaldatud esimene Euroopa Liidu korruptsioonivastase võitluse aruanne ütleb, et kuigi Eestis on korruptsiooni tase võrdlemisi madal, tuleks korruptsiooniriske vähendada erakondade rahastamise ja riigihangete korraldamise osas.

Täpsemalt soovitab Euroopa Komisjon Eestil muuta läbipaistvamaks erakondade rahastamist ning riigihangete korraldamist, samuti tõhustada nende üle järelevalvet.

Kriitiline on aruanne ka parlamendisaadikute eetikakoodeksi osas. Aruande kohaselt tuleks koodeks kiiremas korras vastu võtta ning kehtestada ka tõhus järelevalve- ja karistusmehhanism nende suhtes, kes koodeksi vastu eksivad.

Eurobaromeetri uuringu kohaselt on rohkem kui kolm neljandikku ELi kodanikest ja 65 protsenti eestlastest seisukohal, et korruptsioon on nende kodumaal laialt levinud.

Neli protsenti eestlastest ütleb, et neile on viimase aasta jooksul esitatud palve anda altkäemaksu või on neilt seda oodatud. See näitaja on Euroopa keskmisel tasemel.