Euroopa Komisjon hakkas uurima Ärma talu toetuse seaduslikkust

Euroopa Komisjon algatas uurimise, et selgitada välja Ärma talule eraldatud toetuse osalise tagasinõudmise vastavust Euroopa Liidu struktuurifondide raha kasutamise reeglitele.

«Me oleme ajakirjandusest selle juhtumi kohta lugenud ja me oleme palunud Eesti asutustelt selle kohta rohkem informatsiooni,» ütles Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika voliniku Corina Cretu kõneisik Jakub Adamowicz.

Ta märkis, et vastavalt Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika ühise juhtimise põhimõttele vastutab toetuse kasutamise korrektsuse ja järelevalve eest eelkõige liikmesriik ise.

«Eelkõige oleme palunud teavet Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt, mis on üks Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika elluviimise eest vastutajaid Eestis. Nüüd me ootame EASilt vajalikku teavet,» lausus Adamowicz.

Adamowicz lisas, et kuna rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond hakkas Ärma talule eraldatud toetusega seonduvat uurima, siis ootab Brüssel enne otsuse langetamist ära selle uurimise tulemused.

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond hakkas esmaspäeval uurima, kas EAS-i 10-protsendiline tagasinõue president Toomas Hendrik Ilvese Ärma talule antud toetusest on õiguspärane. Uurimise eesmärk on hinnata EASi toetuse abikõlblikkust ja ning võtta seisukoht, kas 190 392-eurosest toetusest 10 protsendi suurune tagasinõue on seaduslik,

Ettevõtlusminister Liisa Oviir teatas eelmisel reedel, et andis EAS-i nõukogule korralduse teha Ärma talu haldavale OÜ Ermamaale antud toetuse suhtes audit.

EAS teatas eelmisel nädalal, et esitas OÜle Ermamaa tagasinõude summas 19 039 eurot pärast OÜ Ermamaa osaniku Toomas Hendrik Ilvese kirjalikku avaldust mitte jätkata toetuse eest rajatud Ärma talu sihipärast kasutamist. Ilves on tagasinõude riigile tasunud. See on aga vaid 10 protsenti summast, mille ta kunagi toetuseks sai.