Eurobaromeeter: suur osa eestlastest arvab, et korruptsiooni esineb valitsemise kõigil tasanditel

15.02.2012

Eurobaromeetri täna avaldatud uuringu andmetel peab peaaegu kolmveerand eurooplastest ja 72 protsenti eestlastest korruptsiooni tõsiseks probleemiks ja arvab, et seda esineb valitsussektori kõikidel tasanditel. Kaheksa protsenti vastanutest mainib, et neilt on nõutud või oodatud altkäemaksu maksmist. 

Korruptsiooni olemus ja ulatus on liikmesriigiti erinev, ent see kahjustab kogu Euroopa Liitu tervikuna, piirates investeeringuid, takistades siseturu õiglast toimimist ja avaldades negatiivset mõju riikide rahandusele. Korruptsiooni põhjustatud majanduskahju on Euroopa Liidus hinnanguliselt 120 miljardit eurot aastas.
 
Eurobaromeetri uuring korraldati 2011. aasta septembris ELi 27 liikmesriigis ning selle tulemused näitavad, et 76 protsenti eurooplastest arvab, et korruptsiooni esineb kohalikes institutsioonides, 75 protsenti arvab et piirkondlikes valitsemisüksustes ja 79 protsenti et riiklikes institutsioonides. Samuti arvab suur osa eurooplastest, et altkäemaksu võtmine ja võimu kuritarvitamine on levinud kõikides avaliku teenistuse sektorites. Eestis peetakse kõige korrumpeerunumaks ehituslube väljastavaid ametnikke (53 protsenti), hankemenetlusi korraldavaid ametnikke (52 protsenti) ja poliitikuid (50 protsenti).
 
75 protsenti eestlastest ei leia, et korruptsioon mõjutaks neid otseselt nende igapäevaelus. Ainult 21 protsenti vastanutest väidab, et nad on otseselt mõjutatud. Neli protsenti eestlastest mainib, et neilt on möödunud aastal nõutud või oodatud altkäemaksu maksmist. Korruptsioonijuhtumiga kokku puutudes loodavad eestlased kõige enam politsei ja kohtusüsteemi abile.
 
Allikas: Delfi