ERM-i audit tõstatas korruptsiooniohu

Eesti Rahva Muuseumi (ERM) direktor Tõnis Lukas ja avalike suhete juht Kaarel Tarand tellisid Eesti lipu meeneid oma üliõpilasorganisatsioonilt, tõdeb äsjavalminud audit.

Ühe suurema murekohana toob audit välja, et ERM-i omatulu teenivad üksused nagu restoran ja muuseumipood ei ole oodatavaid tulemusi saavutanud ja seega esineb risk, et riigikassast tulev raha kulub kõrvaltegevustele ning muuseumi sisu võib selle arvelt kannatada. Muresid oli aga teisigi, näiteks puudulik dokumentatsioon.

"Asutus ju toimib, kuid on olulisi puudujääke. Kui inimkeelde tõlkida, siis võiks öelda, et selline koolipoisi kolm. Mõnes mõttes mõistetav, et muuseum, mis on suuruselt kümme korda kasvanud, ei ole piisavalt jõudnud tegeleda oma siseregulatsiooni dokumentide korrastamisega ja et nüüd päris selle muuseumi käivitamise alguses need asjad korda saaks, oleks oluline, et mured ei süveneks," ütles kultuuriministeeriumi
kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits.

Lukas ütles, et audit kajastab aega, mil ERM-i uues hoones oli täiesti lapsekingades, me alles alustasime ja me ei saa ju eeldada, et vastsündinu läheb kohe ülikooli ja hakkab lõpueksameid hästi sooritama. Lukase sõnul on auditis välja toodud märkusi kuulda võetud ja suurem osa puudujääke tänaseks parandatud.

"Me oleme teinud läbi väga suured muudatused ja loomulikult sellega käivad kaasas mõned näpuvead ja mõned niisugused puudused, mida pole suudetud veel kõrvaldada. Meie roll ja mitmed tegevused on kasvanud üle öö mitmekümne kordseks ja sellega seoses puudusi tuleb, kogu rahvas saab sellest aru, et tegijal ju mõned asjad juhtuvad," sõnas Lukas.

Ka ei näe Lukas murekohta auditi tõstatatud korruptsiooniohu küsimuses. Nimelt tellis ERM veidi rohkem kui 8000 euro eest Eesti Üliõpilaste Seltsilt liputeemalisi meeneid, samal ajal kui Tõnis Lukas ja muuseumi avalike suhete juht Kaarel Tarand ise kuluarvete kooskõlastajatena ka seltsi kuulusid. Praegu Lukas enam EÜSi ridadesse ei kuulu.

"Keegi ERM-i töötajatest ei ole EÜS-i juhtorganite liige ja lõpuks meie ühiskond läheks umbe, kui kirikukogudused ei tohiks üldse kellegagi partnerluses olla, sest lõpuks on koguduse liikmed ju igal pool. Järgmisel aastal tellib kultuuriministeerium järelauditi, mis hindab, kuidas esitatud märkusi arvesse on võetud," sõnas Lukas.

Audit nimetas tellimust maineriskiks

Audit märgib, et ERM on ostnud Eesti üliõpilaste seltsilt (EÜS) möödunud aastal 8124 euro eest liputeemalisi kaupu. Ohuna viidatakse sellele, et nii ERM-i direktor Tõnis Lukas kui ka avalike suhete juht Kaarel Tarand on EÜS-i liikmed ja ERM-i poolelt ka kuluarvete kooskõlastajad, kirjutas Eesti Päevaleht.

"Kuna arveid kooskõlastavad isikud on ise ka seotud seltsiga ning ERM 2016 eelarves ei olnud sellisteks kuludeks vahendeid ette nähtud, siis võib olla tegemist ERM-i vahendite EÜS-i suunamisega ja ERM-i rahalisi vahendeid ei pruugi olla kasutatud sihipäraselt. Finantsrisk, mainerisk,” seisab auditis.

Lukas ütles, et EÜS on ERM-i püsinäitusel eksponeeritava esimese sinimustvalge lipu omanik ja selle ajaloo vaieldamatult parim tundja.

"Selle ajaloo valgustamine saab toimuda ainult koostöös omanikuga. Muuseumi töötajad ei kuulu ühtegi EÜS-i juhtorganisse, seega nimetatud riskid puuduvad. Rahvuslike organisatsioonide, nagu EÜS ja ERM, koostöö isamaalise kasvatuse alal jätkub igavesti," sõnas muuseumi juht.