ERJK: Keskerakonna kaasus viitab vajadusele erakonnaseadust muuta

27.09.2012

 Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) teeb Keskerakonna ja OÜ Midfield laenusuhetest tingitult riigikogu põhiseaduskomisjonile ettepaneku muuta erakonnaseadust parteide võlgnevusi puudutavas osas.


Septembri esimeses pooles tegi komisjon riigiprokuratuurile avalduse uurida Keskerakonna võlgnevusi partei kauaaegse koostööpartneri Paavo Pettai juhitava OÜ Midfieldi ees, ent riigiprokuratuur uurimist ei alustanud.


Komisjon viitas oma avalduses Keskerakonna ja Midfieldi vahel tänavu jaanuaris sõlmitud kokkuleppele, mille järgi peab partei 349 277 euro suuruse võlgnevuse tasuma maksegraafiku alusel hiljemalt 5. juuniks 2013.


Komisjon leidis, et nii kokkuleppest kui osaliste käitumisest võib järeldada, et Midfield ja Keskerakond on kujundanud valimisreklaami teenusega seotud võla ümber laenuks. Erakonnaseaduse järgi võib erakond sõlmida laenulepingu ainult juhul, kui laenuandja on krediidiasutus ja laenamine toimub turutingimustel.


Juhtiv riigiprokurör Heili Sepp märkis komisjonile saadetud vastuses, et võla tasumise kokkulepe on tõesti käsitletav muu võlakohustuse ümberkujundamisena laenuks, kuid mitte keelatud laenulepinguna erakonnaseaduse tähenduses.


ERJK otsustas oma tänasel istungil lõpetada teabe ametialase kasutamise piirangu ja avaldada oma veebilehel nii enda kirja riigiprokuratuurile kui ka prokuratuuri vastuse sellele kirjale.


Komisjon leidis, et antud kaasus osutab vajadusele muuta erakonnaseadust osas, mis puudutab erakondade võlgnevusi ning otsustas teha sellekohase ettepaneku riigikogu põhiseaduskomisjonile.

Allikas: PM Online