ERJK: Kahtlased sularahatehingud toovad Keskerakonnale kaasa järjekordse kontrolli

17.03.2016

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) plaanib Keskerakonda saata audiitori erikontrolli, et taaskord läbi vaadata Keskerakonna raamatupidamine ning küsitavusi tekitavad sularahatehingud.

Kõik sai alguse, kui ERJK päris Keskerakonnalt aru, miks oli neil 2014. aasta aruandes deklareeritud sularaha jääk eelmise aasta lõpus 174 427 eurot ehk üle kahe korra rohkem kui aasta varem. Septembris teatas Keskerakond, et enne viimaseid riigikogu valimisi vajas erakond suurel hulgal sularaha, sest kartis oma pangaarvete arestimist. Komisjonis tekitas see selgitus segadust ja nad pärisid selle kohta lähemalt aru. Lisaks pangakonto väljavõtetele tahtis ERJK ka 2015. aasta kohta kõik kassa sissetuleku- ja kassa väljaminekuorderid või nende koopiad.

Üleeile saatis Keskerakond komisjonile hulgaliselt lisainformatsiooni, muuhulgas pangakontode väljavõtteid, mida ERJK uurima hakkab. "Meie arvates on tegu tõendamata päritoluga sularahaga selles sularahaarvelduses. Rääkimata nendest ilmselgetest eksimustest raamatupidamisreeglites, mis on tuvastatud," selgitas ERJK aseesimees Kaarel Tarand.Keskerakonna peasekretär Priit Toobal taotles 10. veebruaril ERJK-le saadetud kirjas vastamise tähtaja pikendamist. "Kuivõrd järelepärimises puudub õiguslik alus, selle eesmärk jääb ebaselgeks, küsitud on ebamõistlikul hulgal informatsiooni ning täitmise tähtaeg on minevikus, siis Keskerakond ei pea võimalikuks sellele käesoleval hetkel vastata," seisab taotluses.

Mahukate materjalidega olid ERJK liikmed tänaseks koosolekuks jõudnud vaid põgusalt tutvuda, kuid siiski on juba läbi töötatud tõendite pealt saadetud Keskerakonnale ärakuulamiskiri. "Sisuliselt tähendab see seda, et oleme oma tõendid, arusaamad ja kahtlustused punkti kaupa juriidilises keeles kirja pannud ja küsime erakonna käest veel viimast korda, kas neil on midagi nendele lisada, anda uusi tõendeid, mis vabastaksid nad tekkinud kahtlustest seoses sularaha kasutamisega," selgitas Tarand.

Tarandi sõnul on kogu protsessi eesmärgiks see, et ei tekiks olukorda, kus erakond kasutab tundmatu päritoluga sularaha, kuna viimase puhul ei saa välistada, et tegemist pole keelatud annetusega.

Pretsedent: audiitori erikontroll

Kas erakonna 2014. aastal tehtud kahtlaste sularahatehingute vahel ning Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare altkäemaksuskandaali mõne episoodi vahel võib välja tuua seoseid, ei saa ERJK kinnitada. "Kuna uurimisorganid meiega oma informatsiooni massiliselt ei jaga, siis mul ei ole selle kohta midagi öelda: me ei tea, kas neid seoseid on või ei ole. Eks see aja jooksul paistab," lisas Tarand, rõhutades, et tegemist on prokuratuurist erineva ja sõltumatu menetlusega.

Sularahatehingud kokku jäävad suurusjärku 100 000 eurot. "Kuuekohaline arv tuleb kokku nendest ühekordsetest suurematest sularaha sissemaksetest kontole tagasi, mis on siis enne välja võetud justkui ettekäändel, et on kartust, et konto arestitakse ning raha läheb kaduma," lisas Tarand. Väidetavalt on raha hoitud erakonna kassas ning seda on kontodele tagasi makstud. Tähelepanu äratab aga see, et samal ajal on kassast kulutatud raha ka muudeks erakonna kulutusteks.

Tarandi sõnul on pilt segane ning seda, mis liine pidi sularaha Keskerakonna kontoris liigub, ei olegi võimalik lõplikult teada saada. Küll aga on kindel, et sularahatehingud peaksid raamatupidamises saama ühemõttelise kajastuse. "Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ei rahuldanud ka varasemates majandusaasta aruannetes ilmnenu ja see, et audiitor on leidnud võimaluse sellele alla kirjutada, mistõttu jätkame sellel suunal audiitori erikontrolli," lisas Tarand. Seoses viimase erakonnaseaduse muudatusega on ERJK-l õigus võimaldada audiitori erikontrolli. Lühidalt öeldes saadetakse Keskerakonna raamatupidamist kontrollima audiitor, kes läheb juba ühe korra auditeeritud perioodi üle vaatama. "Need andmed, mis on meile raamatupidamisest esitatud, viitavad kõik sellele, et majandusaasta auditeerimine ei ole olnud omal ajal viidud läbi tõsiselt või piisava põhjalikkusega ning olulised küsimused on jäetud esitamata. Seepärast tule see üle kontrollida," selgitas Tarand, ja lisas, et tegemist on täitsa esimese audiitori erikontrolliga. "See on pretsedent," täpsustas ta. Audiitor määratakse kuu aja pärast.

Kui tõestatakse, et erakond on teatud summas võtnud vastu keelatud annetusi, kantakse summa tagasi annetuse tegijale või riigikassasse.Mida aga ärakuulamiskirjani jõudmine menetluses tähendab? "Sisuliselt tähendab see seda, et komisjoni enamus on ikkagi väga veendunud, et asi on ettekirjutust väärt ja raha sissenõudmiseks on piisavalt tõendusmaterjali," selgitas Tarand.

"Kui on ilmselgelt näha, et erakonnas peetav raamatupidamine ei vasta erakonnaseaduse nõuetele ja tekitab igasuguseid küsimusi, siis miks erakonna juhtorganid ei ole kordagi seda küsimust aastate jooksul tõstatanud? Miks nendele, kelle raha see on, see sugugi korda ei lähe, et selle üle korralikult arvestust peetakse?" küsis Tarand.

Keskerakond: tegemist on pahatahtliku kiusu ajamisega

Keskerakonna pressisekretär Taavi Pukk ütles Delfile, et igasugused kahtlused ebaseaduslikust sularaha vastu võtmisest on põhjendamatud ja ei vasta tõele. "Kõik toimunud Keskerakonna sularaha tehingud on vastavalt seadustele korrektselt dokumenteeritud, oleme seda küsimust juba kuude kaupa ERJK-le põhjalikult selgitanud ning andnud neile sadade lehekülgede kaupa kontode väljavõtteid ja muid raamatupidamise dokumente. Samuti on erakonna esindajad koos Keskerakonnale teenust osutava raamatupidamisfirmaga käinud komisjonis koha peal suuliselt selgitusi jagamas," lisas Pukk.

Keskerakonna esindaja sõnul on erakond antud küsimuses kõigile ERJK päringutele vastanud, mida on kokku olnud juba neli. "Sisuliselt on kõigis päringutes küsitud korduvalt samu küsimusi, millele oleme juba korduvalt vastuseid andnud. Keskerakonna hinnangul on juba tegemist pahatahtliku kiusu ajamisega," lisas Pukk, ja tõi ka näite ebaausast käitumisest: Keskerakonnale esitati järelepärimine, mille pikendatud vastamise tähtaeg oli 11. märtsil. Vastust ära ootamata saatis aga ERJK Keskerakonnale juba 10. märtsil teate menetluse alustamisest samal teemal, mille osas järgmiseks päevaks alles vastuseid oodati.

"Mis puudutab Keskerakonna majandusaasta aruannete auditeerimist, siis seda tööd on teinud professionaalne audiitor. Oluline on tähele panna, et ERJK lasi audiitorkogul Keskerakonda auditeerinud audiitori tegevust hinnata. Audiitorkogu andis Keskerakonna aruandeid auditeerinud audiitorile positiivse hinnangu," sõnas Pukk kokkuvõtteks.