Erakondade rahastamise kontroll võib minna parteide esindajatele

15.11.2010

Riigikogu põhiseaduskomisjon jõudis täna üksmeelele, et erakondade rahastamist võiksid kontrollida parlamendiparteide esindajad, kes ise riigikokku ei kuulu.

Lisaks hakkaksid kontrollkomisjoni kuuluma ka vabariigi valimiskomisjoni ja audiitorkogu juhatuse nimetatud liikmed. Samuti kaalub põhiseaduskomisjon võimalust kaasata kontrollkomisjoni ka teiste põhiseaduslike institutsioonide esindajaid. Oma keeldumisest on seni teatanud Eesti Advokatuur, vahendas riigikogu pressitalitus.

Endine õiguskantsler Allar Jõks ütles Postimees.ee´le, et olukord, kus kontrollitavate ehk siis poliitiliste parteide esindajad kuuluvad ise kontrolliorganisse, ei taga kontrolliorgani kompetentsust ja sõltumatust.

Põhiseaduskomisjon kavatseb siiski saata erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu järgmisel kolmapäeval teisele ning neljapäeval kolmandale lugemisele. Erakondadele hakkab uus kord kehtima 1. aprillil.

Lahtiseks jäi täna põhiseaduskomisjonis küsimus sanktsioonist olukorras, kus erakond või valimisliit on saanud ebaseadusliku annetuse, kuid ei tagasta seda viivitamatult ega kanna ka riigieelarvesse. Eelnõu kohaselt võib erakondade rahastamise kontrollkomisjon teha sellisel juhul parteile või valimisliidule ettekirjutuse kanda keelatud annetus riigieelarvesse kolmekordses määras.

Põhiseaduskomisjoni hinnangul aga võib selline regulatsioon olla vastuolus põhiseadusega, mille kohaselt tohib erakonda õigusrikkumise eest trahvida üksnes kohus.

Lisaks arutas põhiseaduskomisjon täna ka valmisliiduga seotud küsimusi. Eelnõu kohaselt moodustatakse valimisliidud seltsingu põhimõttel kirjaliku lepingu alusel, milles muuhulgas määratakse kindlaks valimisliitu juhtima õigustatud isikud, kes vastutavad ka valimisaruande esitamise eest.

Erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu eesmärk on muuta erakondade, valimisliidu ja üksikkandidaadi rahastamise süsteem ja valimiskampaania aruandlus läbipaistvamaks ning kehtestada reeglid annetustele, sätestada keelatud annetuste vastuvõtmise tagajärjed, anda järelevalvepädevus sõltumatule järelevalveorganile ja kehtestada mõjusad karistused neile, kes kehtestatud reegleid eiravad.