Erakondade rahastamise aruandlus muutub veebipõhiseks

28.02.2013

 

Seaduse muudatused seonduvad vajadusega korrastada erakonna rahastamise aruandluse tehnilist poolt, samuti vajadusega kehtestada erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide aruandlusele ühtne veebipõhine vorm.

Muudatustega viiakse erakonnaseaduses kasutatavad raamatupidamislikud terminid ja põhimõtted kooskõlla üldise finantsarvestusliku terminoloogia ja põhimõtetega ja sätestatakse aruandlusele ühtne veebipõhine vorm, mis muuhulgas vähendab ka aruandlusega seotud halduskoormust.

Lisaks annab seadus erakondade rahastamise järelevalve komisjonile (ERJK) pädevuse kehtestada aruannetele kindel vorm veebikeskkonnas, mis muutub aruandvatele isikutele interneti teel kättesaadavaks. Ühises keskkonnas on esitatud aruanded ka omavahel võrreldavad.

Aruandluse veebipõhise infosüsteemi arendab ERJK riigihanke võitnud Mekaia OÜ. Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni 2011.-2013. aastate eelarves on investeeringuteks ette nähtud 111 900 eurot.

Seadus võeti vastu 82 poolthäälega.

Allikas: PM Online