Endine politseinik mõisteti altkäemaksu võtmises süüdi

17.08.2012

Kohus mõistis eile altkäemaksuvõtmises süüdi endise kriminaalpolitsei menetlusbüroo ametniku Maksim Viksi ja mees peab vanglas veetma viis kuud.

Kokku mõistis kohus Viksile kahe aasta ja seitsme kuu pikkuse vangistuse, kuid kohe kuulub sellest ärakandmisele viis kuud ja ülejäänud vangistust ei pöörata täitmisele, kui Viks ei pane kohtu määratud kolmeaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
 
Viksi süüdistati selles, et 2012. aasta veebruaris rääkis Aleksandr Viksile probleemist, et soovib Andreilt ja Stanislavilt sisse nõuda enda poolt kriminaalmenetluse raames tasutud 200 100 krooni (12 789 euro) suurusest kautsjonisummast nende võrdelist osa, sest kuritegu olevat sooritatud kolmekesi, kuid kinni peeti ja kautsjoni pidi tasuma Aleksandr üksinda.
 
Kuna Aleksandr kaasosalisi õiguskaitseorganitele ei avaldanud ja võttis süü enda peale, soovis ta vähemalt kautsjonisumma solidaarset jagamist, millega Andrei ja Stanislav ei nõustunud.
 
Seepeale uuris Aleksandr Viksilt, kas viimasel on võimalik ametiisikuna suunata Andreid ja Stanislavi hüvitama Aleksandrile soovitud 8948 eurot.
 
Viks lubas 29. veebruaril Aleksandrile, et survestab politseiametnikuna Andreid ja Stanislavi hüvitama 8948 eurot, kasutades selleks kriminaalpolitseinikule kättesaadavaid töövahendeid, informatsiooni ja teisi mõjutusvahendeid.
 
Samal kohtumisel nõudis Viks Aleksandrilt osutatud ja osutatava abi eest 1000 euro maksmist, andes mõista, et Aleksandr ei viivitaks altkäemaksu tasumisega.
 
18. märtsil toimunud kohtumisel andis Aleksandr Harju maakohtu loa alusel kuriteo matkimise käigus Viksile kuulunud sõiduautos Ford Focus üle nõutud 1000 eurot.
 
3. aprillil teatas Viks, et politsei teeb juba teatud toiminguid nii Andrei kui ka Stanislavi suhtes.
 
13. mail leppisid Aleksandr ja Viks kokku, et kuna Andrei oli nõus kautsjonisumma hüvitama, saab Viks veel 1000 eurot, mis antigi üle 17. mail.
 
Nii süüdistati Viksi selles, et ta pani toime ametiisiku poolt vara vastuvõtmise katse vastutasuna selle eest, et ametiisik on oma ametiseisundit kasutades toime pannud ja on alust arvata, et ta edaspidi paneb toime seadusega mittelubatud teo, s.o KarS § 294 lg 1 – KarS § 25 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
 
Samuti süüdistati Viksi laskekõlbuliku sileraudse jahipüssi ZK endale soetamises ja hoidmises, kuigi tal polnud selleks luba. Lisaks süüdistati Viksi tulirelva ebaseaduslikus käitlemises.
 
Mehe valdusest leiti ka tsiviilkäibes keelatud 150 kasutuskõlbulikku eriohtlikkusega padrunit ehk tegu oli tsiviilkäibes keelatud laskemoona ebaseadusliku käitlemisega.
 
Kohtu otsus pole veel jõustunud, kuid apellatsiooni saab esitada üksnes kokkuleppemenetlust reguleerivate õigusnormide rikkumise peale.
 
Allikas: PM Online