Ekskohtunik Vambola Olli sai süüdistuse altkäemaksu võtmises

21.10.2010

Riigiprokuratuur saatis lühimenetluses Harju maakohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse endist kohtunikku Vambola Ollit teadvalt ebaseadusliku kohtuotsuse tegemises ja altkäemaksu võtmises.

Lisaks süüdistatakse Aare Veini seadusele mittevastava kohtuotsuse tegemisele kaasabi osutamises ning tulirelva laskemoona ebaseaduslikus käitlemises.

Süüdistuse kohaselt kasutas Vambola Olli ebaseaduslikult ära oma ametiseisundit. Tagamaks Aare Veini õigeksmõistmist väärteoasjas võttis Olli enda poolt Aare Veini nimelt koostatud kaebuse oma menetlusse, tühistas 2005. aasta märtsis väärteomenetluses tehtud otsuse ja lõpetas Veini osas menetluse tuginedes teadvalt valedele andmetele.

Samuti süüdistatakse Vambola Ollit selles, et ta võttis altkäemaksu, mille vastutasuna tühistas kohtunikuna teadlikult ebaõigetele asjaoludele tuginedes 2010. aasta mais oma tuttava suhtes tehtud väärteootsuse ning lõpetas tema suhtes menetluse.

Vambola Ollit süüdistatakse karistusseadustiku paragrahvide alusel, mis käsitlevad teadvalt seadusevastase kohtuotsuse tegemist ning altkäemaksu võtmist.

Aare Veini süüdistatakse karistusseadustiku paragrahvide alusel, mis käsitlevad teadvalt ebaseadusliku kohtulahendi tegemisele kaasabi osutamist ning tulirelva laskemoona ebaseaduslikku käitlemist ning tsiviilkäibes keelatud laskemoona ebaseaduslikku käitlemist.

Kriminaalmenetlust juhtis riigiprokuratuur ning viis läbi kaitsepolitseiamet.