Eesti parlamendiliikmed vaatlevad valimisi Makedoonia Vabariigis

OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liikmed Väino Linde ja Juku-Kalle Raid suunduvad täna Makedoonia Vabariiki, kus pühapäeval, 5 juunil toimuvad parlamendivalimised. Linde ja Raid kuuluvad OSCE PA vaatlejate 47-liikmelisse delegatsiooni, millega kohapeal liitub veel ligi 200 lühiajalist vaatlejat OSCE osalejamaadest, et jälgida hääletusprotseduure valimiste päeval.

Enne vaatlejate siirdumist erinevatesse regioonidesse valimiste päeval, osaletakse eelneval kahel päeval Skopjes arvukatel informatiivsetel kohtumistel poliitiliste kandidaatide, valitsusväliste organisatsioonide, meedia esindajate ja rahvusvaheliste ekspertidega. Eesti delegatsiooni liikmed vaatlevad valimisi pealinn Skopjest paari autosõidutunni kaugusel asuvas Prilepi linnakeses.

“Valimiste vaatlemisel on oluline roll avatud ja läbipaistva valimisprotsessi tagamisel,” ütles OSCE PA Eesti delegatsiooni juht Linde enne ärasõitu. “Olles ise parlamendiliikmena läbi teinud samasuguse valimiste protsessi, on meil unikaalne võimalus selles kontekstis anda rahvusvahelisele vaatlejate missioonile lisaväärtust oma kogemuste ja tähelepanekute kaudu.”

Vaatlejate missiooni juht on OSCE PA eriesindaja Kagu-Euroopa küsimustes Roberto Battelli (Sloveenia), kes teeb ka vaatlejate nimel valimistejärgse esmase avalduse. “Loodan väga, et valimiste järel saaksin ma nentida, et tegu oli rahulike ja veatute valimistega,” on öelnud Battelli, kellele see on juba viies kord taolist vaatlejate missiooni juhtida.

OSCE PA Eesti delegatsiooni liikmele Juku-Kalle Raidile on see esmakordne taoline missioon. Meie vaatlejad teevad ka koostööd Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) liikmete ning OSCE/ODIHRi pika-ajaliste vaatlejatega.

Vaatlejatena saabuvad parlamendiliikmed aitavad kujundada OSCE hinnangut selle kohta, kas toimuvad valimised olid õiglased ja kas riik on täitnud 1990. aasta Kopenhaageni inimdimensiooni konverentsi lõppdokumendis sätestatud vabade valimiste korraldamise kohustust.

 

Allikas: Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside. 06.06.2011:

Linde ja Raid Makedoonia valimistel rikkumisi ei täheldanud

OSCE vaatlusmissioonil Makedoonias viibinud Riigikogu liikmed Juku-Kalle Raid ja Väino Linde valimistel rikkumisi ei täheldanud.

„See kui üks või teine riik kutsub enda sisevalimisi vaatlema OSCE esindajaid, on iseenesest hea märk. See näitab soovi, et välisilm loeks selle protseduuri demokraatlikuks ja rahvusvahelistele nõuetele vastavaks. See kehtib täiel määral ka Makedoonia suhtes, kes osana endisest Jugoslaaviast on ikka veel oma praeguse riiginime pärast tülis Euroopa Liitu kuuluva Kreekaga“, selgitas Juku-Kalle Raid.

Linde ja Raidi sõnul kulgesid valimised rahulikult ning nemad rikkumisi ei täheldanud. Linde ja Raid vaatlesid valimisi OSCE koosseisus Makedoonia väikelinnas Prilepis. OSCE kohalviibimine Makedoonias oli üles ehitatud tavapärasel viisil. Kümmekond nn. pikaajalist vaatlejat olid kohal juba mitu kuud enne valimisi ning viisid end kurssi vastava ettevalmistusperioodiga, eriti osas, mis käsitles valimiskampaaniat ning erakondade võrdseid võimalusi selles osaleda. Et saada ülevaadet valimispäeval toimuvast ning eriti sellest, kuidas valimised organiseeritud olid, oli kohale kutsutud veel umbes sadakond nn. lühiajalist vaatlejat väga erinevatest maailma ja Euroopa riikidest, sh. Eestist“, andis missioonist ülevaate Linde.

Raid möönis, et paraku OSCE silm kõikjale ei ulatu. „Makedoonia on äärmiselt politiseeritud riik ning kohalikud kurdavad, kuidas ilma parteilise kuuluvuseta on raske isegi tööle saada. Samas on suurim tööandja riik ning erasektor väga õhuke. Kohalikud rääkisid OSCE vaatlejatele, kuidas üks või teine tööandja nõudis, et valijad valimisboksis oma täidetud hääletussedelist teeksid mobiiliga pilti – seega oli surve kontrollimaks inimeste meelsust ning veendumaks, et nad ikka „õigesti“ hääletasid. Paraku ei saanud OSCE vaatlejad valijale boksi järele minna ja tõestada selliseid asju“, nentis Raid.

Linde ja Raid märkisid, et tänavavestluste käigus jagunesid valijad kaheks: osa inimesi soovisid võimul oleva koalitsiooni jätkamist, teised olid muutuste poolt. Noored suhtusid valimistesse üsna leigelt. Ka valimisjaoskondades oli neid vähe näha. Noortele sobivaid e-valimisi nagu Eestis, seal pole, täheldasid Makedoonias valimisi vaadelnud Linde ja Raid.

 

Allikas: Riigikogu pressitalitus