Eesti korruptsioonitajumise näitaja halvenes

Eesti sai täna avaldatud ülemaailmses korruptsioonitajumise tabelis 10-pallisel skaalal 6,5 palli, mis on 0,1 palli võrra kehvem tulemus kui mullu.

Eesti on Transparency Internationali hinnangu kohaselt tabelis 178 riigi seas 26. kohal, mis on mullusest ühe koha võrra parem. Ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuhi Asso Prii sõnul on tõus tingitud asjaolust, et tabelist jäi välja Saint Lucia, kuna selle riigi kohta ei viidud läbi vajalikku arvu uuringuid.

Asso Prii sõnul võib Eesti jaoks peamiseks negatiivseks mõjuteguriks indeksi kujunemisel pidada korruptsiooni avaldumist Eesti kohtusüsteemis.

"Üsna lühikese perioodi jooksul 2009. aasta lõpust kuni 2010. aasta maini võeti vahi alla kolm Eesti kohtunikku seoses altkäemaksusüüdistusega," meenutas Prii. Tema sõnul sai sellega Eesti senine üsna puhta ja sõltumatu kohtusüsteemi kuvand kahjustada. Täiesti uues valdkonnas korruptsiooni esile kerkimine kindlasti suurendas korruptsiooni tajumist, tõdes ta.

Samuti tõi ta välja, et 2009., 2010. aastal jõudsid süüdimõistva otsuseni üsna mitmed korruptsiooniprotsessid.

Ka pidas Prii võimalikuks, et välishindajate tähelepanu pälvis teatud seaduseelnõude menetluse pidurdumine. Ta nimetas korruptsioonivastast seadust, mille eelnõu menetlemine takerdus Riigikogus. Samuti pole seni vastu võetud erakonnaseaduse muutmise seadust, mis peaks määrama erakondade rahastamise ja valimiskulude kontrolliga tegelevad institutsioonid.

Prii pidas korruptsiooniohtlikuks olukorda, kus lähenemas on olulised valimised, kuid endiselt ei ole selge, kes pika perioodi jooksul peaks tegelema erakondade rahastamise järelevalvega ning samal ajal erakonnad tegelevad alles eelmiste valmiskulude võlgade katmisega.

Ühe negatiivse tegurina tõi Prii välja veel majanduslanguse, mille ajal on väikeettevõtted senisest varmamad kasutama korruptsiooni ning erinevaid ebaeetilisi meetodeid, et saavutada majanduslikku edu.

10 palli saav riik on korruptsioonivaba, 0 punkti saanud riiki peetakse läbinisti korrumpeerunuks.

Edetabeli tipus olid Taani, Uus-Meremaa ja Singapur võrdselt 9,3 palliga.

Eesti naabrid Soome ja Rootsi jagasid 9,2 palliga 4. kohta. Läti oli tänavuses tabelis 4,3 palliga 59., Leedu 5 palliga 46. ning Venemaa 2,1 palliga 154.

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Jaanus Tehver märkis, et kuigi korruptsioonitajumise tabeli 26. koht ning 6,5palline väärtus näivad olevad head, siis Eesti jääb Põhjamaadest endiselt tugevalt alla.

Tema hinnangul pole Eesti ja Põhjamaade õigusliku tasandi meetmetes drastilisi erinevusi, kuid üldine eestlaste suhtumine ei ole veel kaugeltki selline nagu see peaks olema. Korruptsiooni käsitletakse kui paratamatust, kuid ennetus- ja selgitustööga peaks saavutama korruptsiooni taunimise, leidis ta.

Link originaalartiklile:

http://uudised.err.ee/index.php?06218231