Eelnõuga üritatakse tõkestada avaliku raha kasutamist poliitilises reklaamis

13.05.2014

Riigikogu saalis läbis esimese lugemise erakonna- ja reklaamiseaduse muutmise eelnõu, mille eesmärgiks on hoida ära avaliku raha kasutamine poliitilises reklaamis.

Kui eelnõu peaks kunagi seadusemuudatusena jõustuma, hakkab avalike vahendite võimalikku väärkasutamist mõne poliitjõu hüvanguks hindama erakondade rahastamise järelevalve komisjon.

Kui komisjon tuvastab, et reklaami rahastamise osas on seaduse nõudeid rikutud, siis rakendatakse selles osas keelatud annetuse regulatsiooni.

"Seaduse eesmärk on reklaamikampaaniate läbiviimist avalike vahendite eest takistada ja tekitada olukord, kus reklaamikampaaniaid viiakse läbi ainult omavahendite arvel. Kuna avaliku raha kasutamine valimiskampaaniaks on olnud levinud ning ka korduv nähtus, millele eneseregulatsioon ei ole laienenud, siis leian mina, et on vajalik seadusandjapoolne sekkumine," kaitses muudatust eelnõu algatanud reformierakondlane Valdo Randpere.

Täiesti vettpidavaks ei pea välja pakutud regulatsiooni ka Randpere ise. "Kui inimesed ikkagi tahavad sellest ümber hiilida, siis ma usun, et ka see eelnõu annab võimalusi mööda hiilimiseks. Aga väike lootus ju jääb, et ka ühiskondlik tähelepanu, ka ajakirjanduse tähelepanu asjale võiks pidurdada natuke nende inimeste entusiasmi, kes põhimõtteliselt avalikku raha varastavad selleks, et endale soosingut saada."