Eelnõu täpsustab korruptsiooni eest karistamist

07.03.2013

 

Täna sai valitsuses heakskiidu seaduseelnõu, mis täpsustab ametialaste kuritegude ja salakaubaveoga seotud kuritegude karistusi.

Justiitsminister Hanno Pevkuri sõnul on eelnõu eesmärgiks korrastada ametialaste kuritegude regulatsiooni ning täpsustada vastutust pistise või altkäemaksu korduva võtmise või andmise eest.

«Praegu kehtiva korra järgi on raskendavaks asjaoluks pistise juhtumites vaid varasem pistise andmine või võtmine, mitte aga altkäemaksu andmine või võtmine. Samuti on määratletud sarnane koosseis altkäemaksu puhul, kus korduvusena ei lähe arvesse varasem pistise andmine või võtmine. Edaspidi arvestatakse raskendava asjaoluna nii varasemat pistise kui altkäemaksu võtmist, ehk kui inimest on juba karistatud altkäemaksu võtmise eest ning seejärel määratakse talle karistus pistise võtmise eest, on eelnõu järgi tegemist korduva teoga, mida käsitletakse raskendava asjaoluna karistuse määramisel,» selgitas minister muudatuste peamist sisu.

GRECO poolt Eestile antud soovituste põhjal muudetakse eelnõuga laiemaks ka välismaal toime pandud kuritegude karistamise võimalused. See võimaldab karistada Eesti kodaniku, ametiisiku või juriidilise isiku poolt välismaal toime pandud korruptsioonikuritegu Eesti karistusõiguse järgi, kui sooritatud tegu ei ole seal riigis karistatav.

Maksualaste kuritegude puhul täpsustatakse eelnõuga salakaubaveo koosseisu tingimusi, mille kohaselt on tulevikus karistuse karmusel määravaks eelkõige salakauba kogus ja väärtus.

Ametikuritegusid puudutavate sätete muutmine on vajalik, et kindlustada rahvusvahelistest lepingutest ja Euroopa Liidu õigusaktidest Eestile tulenevate kohustuste täitmine.

Allikas: PM Online