EASi kummaline rahasüst Leedo firmale

EASi juhtide otsus toetada ärimees Vjatšeslav Leedo firmat 200 000 euroga tekitas kummastust riigikogu majanduskomisjonis.

Eelmise nädala esmaspäeval olid EASi juhid kutsutud riigikogu majanduskomisjoni ja pidid muuhulgas põhjendama EASi juhatuse otsust toetada Vjatšeslav Leedo firmat OÜ Tuulaja, kirjutab tänane Äripäev.

Õigusabiteenuse pakkumisega tegelev OÜ Tuulaja kasutab toetusraha väliseksperdi kaasamiseks ja turundustegevuseks projektis, mille käigus ehitatakse varem Rohuküla–Heltermaa liinil sõitnud reisiparvlaev St. Ola ümber piraadiküttide ujuvbaasiks.

Kas kõik oli reeglitele vastav?

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas märkis, et komisjoni küsimus oli, kas rahaeraldamise otsus oli tehtud reegleid järgides või mitte. Oli info, et EASi juht Taavi Laur on selle otsuse allkirjastanud ainuisikuliselt.

Vastustest selgus, et juriidiliselt oli kõik korrektne. Leedo firma toetamise otsuse olid allkirjastanud mõlemad juhatuse liikmed, samas oleks Lauril olnud õigus ka üksinda allkiri anda.

Toetuse sisu oli kummaline

Leedo firma toetamisel tekkis küsimus, kas sisuliselt makstakse toetusrahaga laevaagenditasu? “Toetuse sisu on kummaline, et milleks see ikkagi on, kuid me ei läinud komisjonis nii detailseks. Meie mingit uurimist ei saa teha ega saa seada kahtluse alla ka neid väiteid, mida meile esitatakse,” selgitas Kallas.

Kallas lisas, et kohtumisest EASi juhtidega ei jäänud paraku väga head muljet ning komisjon ei saanud tegelikult vastuseid küsimustele, mis puudutasid segadusi EASi juhtimises.

INTERVJUU

Laur: toetus määrati kõiki reegleid järgides

EASi juhatuse liige Taavi Laur kinnitas, et Vjatšeslav Leedo ettevõttele OÜ Tuulaja määratud 200 000 euro suurune toetus läheb rahvusvahelise töökogemusega arendustöötaja palkamiseks. Laur ütles intervjuus, et toetuse määramisel järgiti kõiki reegleid.

Kas OÜ-le Tuulaja määrati toetus kõiki reegleid järgides?

Toetuse määramisel on EASi järginud kõiki reegleid. Projekt käis läbi hindamiskomisjonist ja selle allkirjastas juhatus.

Millised reeglid on 200 000 eurost suurema toetuse andmisel?

200 000 eurost suuremate summade puhul eraldiseisvaid reegleid ei ole ning toetuse andmisel lähtutakse konkreetsele meetmele sätestatud nõuetest ja rakendustegevust reguleerivatest õigusaktidest. EASi sisemise töökorraldusega on sätestatud, et üle 100 000eurose toetuse korral on otsuse allkirjastajaks vähemalt üks juhatuse liige ja üle 250 000eurose toetuse korral kõik juhatuse liikmed.

Kas selle toetuse sisu on laevaagenditasu maksmine?

Toetuse sisu pole laevaagenditasu maksmine. Tegemist oli arendustöötaja kaasamise toetusega. Toetuse eesmärk on ettevõtjate rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine rahvusvahelise töökogemusega arendustöötajate kaasamise kaudu. ¬Eesti ettevõtete takistus on võimekus palgata ettevõttesse professionaale ja selleks ongi toetus mõeldud. Tuulaja projekt on tavapärasest erilisema tegevusalaga ja vajab seetõttu spetsiifilisemat kompetentsi.

Projekti eesmärk on St. Ola kohandamine mobiilseks mereturvalisuse tugiteenuse-, koolituse- ja logistikakeskuseks, mis pakub kõrgendatud piraatluse ohuga piirkondades laevade turvameeskondadele koolituse, täiendava väljaõppe ja treeningu teenust.

Enne laeva sihtkohta toimetamist on vaja luua täiendavalt sidemeid erinevate riikide mereturvalisuse ettevõtetega ja sihtkoha riikide valitsustega, et garanteerida projekti käivitumisel kindel alus. Selleks on vaja praegusest rohkem kontakte ja kindlaid eelkokkuleppeid mereturvalisuse valdkonnas tegutsevate ettevõtetega. Selleks tulebki kaasata arendustöötaja, kellel on valdkonnas laialdased kogemused ja kontaktid.

Taotleja esitatud arendustöötaja vastas kõikidele meetme määruses seatud tingimustele. EAS on veendunud, et toetus aitab ettevõtjal laevast välja arendada logistikakeskuse, mis hakkab seilama kõrgendatud ohupiirkondadega maailma eri paigus. Tuulaja hakkab pakkuma ka mereliikluse turvameeskondadele majutus-, veo- ja varustuse hoiuteenust.