EASi juhi firma osales Luterma maksuskeemides

Äsja EASi juhiks valitud Andres Rannamäe firma nimi on jooksnud läbi Oliver Kruuda osalusega Luterma maksuskeemidest.

Andres Rannamäe võis Luterma nõukogus olles saada nõukogu liikme tasu läbi endale kuuluva firma. Maksu- ja tolliameti arvates olid need konsultatsioonitasudena deklareeritud tehingud näilised, hoidmaks kõrvale maksude tasumisest. Vaidlus otseselt enam Rannamäe firmat ei puuduta, sest maksuametiga käib kohut pankrotistunud Luterma.

Keelumärked Luterma varale
Kuid läheme kõigepealt ajas tagasi 2010. aasta detsembrisse, kui Tallinna halduskohus andis loa seada maksu- ja tolliameti taotlusel käsutamise keelumärked AS Luterma (endine AS Kalev - toim) kinnisasjadele ja sõiduvahenditele.

Nagu maksuameti taotlusest selgus, oli selle põhjuseks kahtlus, et Luterma poolt maikuust 2006 kuni detsember 2007. a ettevõtte töötajate, juhatuse ning nõukogu liikmete firmadelt ostetud konsultatsioonitasude näol oli tegemist näilike tehingutega.

Sisuliselt oli loodud ahel hoidmaks kõrvale maksude tasumisest. Kokku oli skeemis 14 firmat ning maksuameti hinnangul küündis maksukohustus 1,15 miljoni euroni (18 miljoni kroonini).

Teiste ettevõtete seas oli ka Rannamäe ettevõte AR-Portfolio. Rannamäe on olnud Luterma nõukogu liige, samuti on ta kuulunud AS Kalev, AS REC Varad ja AS Tere nõukogudesse.

Osutas juhtimisteenust ja konsulteeris
AR-Portfolio tolleaegsete majandusaruannete järgi olid ettevõtte tegevused seotud projektidega juhtimistegevuste, konsultatsiooni, koolituse ning reklaami- ja kujundustööde vallas. Ettevõtte põhiprojektina läbi aasta toimus juhtumis- ja konsultatsiooniteenuste osutamine AS-le Kalev.
Rannamäe naeris küsimuse peale, kas ta osales maksuskeemides. "Skeemid…. ja nii vale käsitlus, ettevõte on osutatud teenust ja teenus on olnud käibemaksuga maksustatav, nii nagu see olema peab. Rohkem seal mitte midagi muud ei olegi," märkis ta.

Maksuamet: näilised tehingud
"Juriidilises mõttes on osapoolte näol tegemist erinevate äriühingutega, kuid AS-i Luterma tehingupartnerite (konsultatsiooniteenuste) faktiline tegutsemine ei ole sõltumatu ja nähtuvalt asjas kogutud tõenditest tuleb need tehingud lugeda näilikeks just sel põhjusel, et sisuliselt on loodud ahel hoidmaks kõrvale maksude tasumisest," põhjendas maksuamet siis.

Ameti hinnangul olid arvetel märgitud teenuste ja edukustasude summade osas tegemist AS Luterma juhatuse ja nõukogu liikmete tasude ja töötajatele töötasu ja edukustasude maksmisega.
Enne, kui maksuvaidlus jõudis halduskohtus lõppeda, läks Luterma aga pankrotti ja maksuvaidlus taasalgas tsiviilkohtus.

Halduskohus rahuldas hagi osaliselt
Eelmise aasta septembris otsustas Harju maakohus maksu- ja tolliameti hagi rahuldada osaliselt.
Kohus otsustas tunnustada teise rahuldamisjärgu nõudena Eesti Vabariigi (Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse kaudu) nõuet AS Luterma pankrotimenetluses summas 2 084 794,36 eurot. Tunnustamata jäeti aga nõue summas 112 626 eurot.
AS-i Luterma (pankrotis) pankrotihaldurid ning ASi Rubla esitasid apellatsioonkaebused. Vastuapellatsioonikaebuse esitas ka maksu- ja tolliamet.

Ringkonnakohus jättis otsuse muutmata
Tallinna ringkonnakohus jättis 05.03.2014.a otsusega Harju maakohtu otsuse muutmata ja apellatsioonkaebused rahuldamata. Pooltel on otsuse edasikaebamiseks aega 30 päeva.
Kuna kohtuotsus ei ole jõustunud, siis maksu- ja tolliamet konkreetse otsuse kohta kommentaare ei anna. Ka ei kinnitata ega lükata ümber infot Rannamäe ettevõtte skeemis osalemise kohta.
AS Luterma esindaja AB Kraavi & Partnerid advokaat Kristo Teder ütles, et veel ei ole otsust riigikohtusse kassatsiooni esitamiseks tehtud.

TAUST
AR-Portfolio OÜ
2006. aastal oli ettevõtte:

 • müügitulu 107 000 eurot (1,7 miljonit krooni)

 • puhaskasum 47 000 eurot (730 000 krooni)

 • Dividendideks määrati üle 38 000 euro (600 000 krooni)

2007. aastal oli ettevõtte:

 • müügitulu 121 000 eurot (1,9 miljonit krooni)

 • puhaskasum 25 600 eurot (400 000 krooni

 • Dividendideks määrati ligi 45 000 eurot (700 000 krooni)

Maksu- ja tolliametil tekkis AS Luterma käibe-, tulu- ja sotsiaalmaksu ning töötuskindlustus- ja kogumispensionimaksete arvestamise, deklareerimise ja tasumise õigsuse revisjoni käigus kahtlus, et AS Luterma tehingud mitmete firmadega on näilikud.

Need ettevõtted olid:

 • KR Juhtimisteenuse AS

 • Bigomar Investeeringute OÜ

 • Harrison Holding OÜ

 • OÜ AR-Portfolio

 • Whitelink OÜ

 • Mosaic OÜ

 • Talentex OÜ

 • Turundusteave OÜ

 • Heila Konsultatsioonid OÜ

 • OÜ ProGroup Trade

 • Looreha OÜ

 • Reloaded OÜ

 • Heuristica OÜ

 • Logserv-E OÜ
  Allikas: Tallinna halduskohtu määrus 17. detsember 2010.a.

Kuidas optimeeritakse makse konsultatsiooni- või juhtimisteenuse abil?
Maksu- ja tolliamet selgitas, kuidas optimeeritakse makse läbi konsultatsiooni- või juhtimisteenuste arvete.

Ameti avalike suhete osakonna juhi Ivi Papsteli sõnul ei põhine see näide konkreetsel juhtumil, vaid on üldine-teoreetiline.
Maksude optimeerimine seisneb selles, et konsultatsiooni- või juhtimisteenuse arve alusel tekib teenuse osutajal käive, samas kui teenuse saajal tekib õigus sisendkäibemaksu mahaarvamiseks, kuid ei teki töötasu maksude ja maksete (2014. aastal kinnipeetud tulumaks 21%, sotsiaalmaks 33%, kohustusliku kogumispensioni makse 2% ja töötukindlustusmakse) arvestamise ja tasumise kohustust. Üldjuhul on võit selles, et töötasudelt makse ei tasuta.

Näiteks brutopalgaga 1000 eurot kuus kujunevad töötasult maksud ja maksed nii:

 • tööandja kulu 1340 eurot kuus

 • sh sotsiaalmaks 330 eurot

 • tööandja töötukindlustusmakse 10 eurot

 • brutopalk 1000 eurot

 • millest peetakse kinni:

 • kogumispensioni makse (II sammas) 20 eurot

 • töötaja töötukindlustusmakse 20 eurot

 • tulumaks 171,36 eurot (arvestades maksuvaba tulu 144 eurot)

 • Netopalk 788,64 eurot

Konsultatsiooni- või juhtimisteenuse arve alusel saab kogu summa välja maksta ilma töötasu makse ja makseid tasumata. Käibemaks (20%) küll tasutakse, aga see arvatakse ka sisendkäibemaksuna maha.