EAS saab uue nõukogu aprilli lõpuks

10.04.2014

Väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling kutsub aprilli lõpuks tagasi kõik Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse nõukogu liikmed ja nimetab ametisse uue, väiksemaarvulise ja efektiivsema nõukogu.

„Juba enne, kui ma ametisse astusin, esitati mulle hulgaliselt päringuid, mis saab edasi EASi juhtimisest,“ märgib Sulling majandusministeeriumi teates.

Ta märgib, et on võtnud aega olukorraga tutvumiseks ning jõudnud seisukohale, et arvestades vastasseisude paljusust ja konfliktide ulatust on mõistlik puhtalt lehelt alustada.

„Soovin hiljemalt aprilli lõpus ametisse nimetada oluliselt väiksema ja seega efektiivsema nõukogu, mille koosseisu üle pean praegu konsultatsioone eri osapooltega,“ ütles Sulling ning tänas EASi nõukogu liikmeid tehtud töö eest.

Praegu on EASi nõukogus 11 liiget, kes jätkavad kuni uue nõukogu nimetamiseni.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse nõukogu otsustas 27. märtsi erakorralisel istungil võtta tagasi paar nädalat varem valitud tegevjuhi Andres Rannamäe volitused võimaliku 570 000 euro teadusraha väärkasutamise tõttu.