Ardo Ojasalu: Keskerakond püüab ERJK tööd destabiliseerida

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) esimehe, sotsiaaldemokraat Ardo Ojasalu hinnangul proovib komisjoni kirjavahetust avalikustanud ja komisjoni juhte erapoolikuses süüdistanud Keskerakond destabiliseerida komisjoni tööd ning juhtida tähelepanu kõrvale partei enda võimalikelt rikkumistelt.

Pean äärmiselt kahetsusväärseks, ent paraku mitte üllatavaks, et Keskerakonna peasekretär Priit Toobal on asunud erakondade rahastamise järelevalve komisjoni juhte süüdistama ebaprofessionaalsuses, suutmatuses juhtida komisjoni tööd erapooletult, võrdse kohtlemise ja hea haldustava printsiipide rikkumises.

Toobali süüdistused avaldas uudisteportaal Delfi 25. septembril vahetult pärast seda, kui samas oli avaldatud erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ametialane kirjavahetus, millele on ligipääs ainult ERJK liikmetel ja kahel komisjoni teenindaval ametnikul.

Erakonnaseadus nõuab, et komisjoni liikmed peavad hoidma saladuses komisjoni töö käigus neile avaldatud informatsiooni. Komisjoni liikmel, kes seda seadust rikkus ja teiste inimeste kirjad otse või vahendaja kaudu ebaseaduslikult edastas, võib selleks ilmselt olla erakondlik huvi ja toeks ehk mõneti ka ajalooline traditsioon, mida on kujundanud võõra kirjavahetuse varguse varjamine, vestluste lindistamine jms.

Minu arvates on ERJK-vastase rünnaku siht destabiliseerida komisjoni tööd ja survestada komisjoni esimeest ja aseesimeest, et nad ei oleks vabad oma seisukohtade kujundamisel. Keskerakonna liikmete kommentaarid ajakirjanduses on suunatud ilmselt sellele, et ERJK ei tegeleks Keskerakonna võimalike erakonnaseaduse rikkumistega ja rakendaks Keskerakonna suhtes erikohtlemist, mis aga on vastuolus haldusmenetluse seaduse ja võrdse kohtlemise põhimõttega.

Ma ei ole avalikuks tulnud meiliga kedagi solvanud, ei ole kasutanud kellegi suhtes halvustavaid hinnanguid ega riivanud kellegi väärikust. Minu kui infotehnoloogia haridusega inimese jaoks on tõesti hämmastav, et riigikogu liige Siret Kotka, kes võitleb aktiivselt e-valimiste vastu Eestis, kasutab väidetavalt ise e-allkirjastamist (kui uskuda ERJK-le saabunud digitaalselt allkirjastatud kirja). Need kaks on olemuslikult ühetaolised infotehnoloogilised lahendused – erineb vaid krüpteeritud kanalis vahetatav teave ja selle teabe põhjal tehtud järeldus.

Valimiste ja allkirjastamise e-rakendused kasutavad mõlemad tahteavaldust teostava isiku tuvastamiseks ID-kaarti. Tervemõistuslikult on mul raske aru saada inimesest, kes totaalselt umbusaldab e-valimiste süsteemi, uskudes, et keegi saab hääle n-ö ära kaotada või asendada, kuid kasutab e-allkirjastamist ega kõhkle, et tema e-allkiri pole asendatud ega ära kaotatud.

On tõsiasi, et Keskerakonna peasekretär Priit Toobal ootab esimese astme kohtulahendit, süüdistatuna muu hulgas allkirja võltsimises raamatupidamisdokumentidel, millega Keskerakond on oma tuludena arvesse võtnud sularahaannetusi isikutelt, kes on tunnistanud kohtus, et nad ei ole neid annetusi teinud. See on teema, mis on vastavalt seadusele otseselt erakondade rahastamise järelevalve komisjoni fookuses. Kui Toobali vastu esitatud süüdistus leiab kohtus tõendamist, on Keskerakond rikkunud erakonnaseaduse sätet, mis keelab anonüümsed annetused.

Ma ei kahtle, et Keskerakonna peasekretäri Priit Toobali praeguse tegevuse eesmärk on juhtida ERJK tähelepanu kõrvale Keskerakonna võimalikelt minetustelt seaduste järgimisel ja umbusaldada haldusorgani juhte, kes uurivad Keskerakonna tegevust seadusest tulenevate kohustuste alusel ja põhjustel, mille Keskerakond ise oma tegevusega on tekitanud.

Võin kinnitada, et ERJK ei kavatse Keskerakonna peasekretäri katsetest hoolimata lasta muuta enda tegevust parteipoliitiliseks võitlusväljaks ning jätkab seaduses määratud kohustuste täitmist, lähtudes erapooletuse ja hea haldustava põhimõtetest.