Antidopingust, olümpial põrumisest ja Neinar Seli kriminaalasjast

Täna toimuva Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee koosoleku päevakorras on ohtralt punkte, kuid kaks neist pakuvad üldsusele erilist huvi. Lisaks lubas EOK president Neinar Seli, et käsitleb päevakorraväliselt ka tema enda vastu algatatud kriminaalasjaga seonduvat. Postimees selgitab põletavamate teemade tagamaid.

Mis saab SA Eesti Antidoping juhtimisest?

Eesti Antidopingu nõukogust lahkuvad kaks liiget: alles detsembris nõukogu esimeheks saanud Eve Unt on esitanud lahkumisavalduse, oma missiooni nõukogu liikmena loeb lõppenuks ka Seli. Nende kohale asuvate inimeste nimesid hoitakse aga kiivalt saladuses ning väidetavalt kuulevad isegi täitevkomitee liikmed neist alles koosolekul.

Kindel olevat aga see, et nõukogus jätkavad Kristjan Port ja Tõnu Seil. Seli andis mõista, et nõukogus on selge vajadus juristi või advokaadi järele ning kindlasti võiks üks inimene olla veel meditsiinitaustaga.

Napilt neli kuud Eesti Antidopingu nõukogusse kuulunud Seli sai enda sõnul selle ajaga selgeks, milliseid muutusi organisatsioon vajab. Tema peamised kriitikanooled on suunatud juhatuse esimehe Kristel Berendseni poole, kes pole tema hinnangul piisavalt kompetentne.

«Meil töötab Eesti Antidopingu juhatuse esimehena turismialase haridusega inimene, kuigi meil oleks võtta ka meditsiinilise haridusega inimesi,» märkis ta, ent kinnitas samas, et ei hakka tegevjuhi võimalikku väljavahetamisse sekkuma. «Selge on see, et ettevõtet on juhitud halvasti, kuid seda, kuidas edasi minna, peab otsustama juba uus nõukogu.»

Milliseid järeldusi tehakse Sotši olümpiast?

Sotši olümpia näitas selgelt ära, et senise süsteemiga ei saa edasi minna ning spordi rahastamine ja juhtimine vajab muutust. Pärast olümpiat räägitigi nendel teemadel väga palju, kuid selgeid ja käegakatsutavalt teostatavaid plaane pole lauale pandud. Tänasel täitevkomitee koosolekul annavad aru kolm suuremat talispordialaliitu: suusatamine, laskesuusatamine ja uisutamine.

«Ootame nendelt sügavat analüüsi, kuidas peaks edaspidi tegutsema,» rääkis Seli. «Minul endal on ideed olemas, kuid ma kavatsen need välja ütelda järgmisel nädalal toimuval Olümpiaakadeemia konverentsil.» Seil poetas siiski, et üks peamisi küsimusi on maailmas üha suuremat populaarsust koguvate uuemate spordialade arendamine.

Kas Seli peaks kriminaalasja tõttu taanduma?

Seli kinnitas ühemõtteliselt, et vaatamata tema vastu algatatud kriminaalasjale ei kavatse ta EOK presidendi kohalt taanduda. Põhjus olevat lihtne: Seli ei usu, et teda on kuidagi võimalik süüdi mõista. Mäletatavasti süüdistatakse Selit selles, et ta hääletas Tallinna Sadama nõukogu esimehena sponsorsummade eraldamise poolt Eesti spordile, olles ise samal ajal EOK president.

Seli aga raiub kui rauda, et kõne all oleval koosolekul ta ei hääletanudki. «Sellest koosolekust pole isegi protokolli – juba enne selle koostamist ja kõigile koosolekul osalejatele kinnitamiseks saatmist oli kellelgi kriminaalasja algatamisega nii kiire,» rääkis ta. «Nüüd pole seda lõpuni uuritudki, kuid juba viidi asi kohtusse. Kogu selline tegevus on maksumaksjate raha raiskamine. Milles mind üldse süüdistatakse – kas Tallinna Sadam on halvasti juhitud ettevõte? Kummaline on ka see, et 16 aastat sai sadam EOKd toetada, kuid 17. aastal enam ei saa.»

Seli sõnul ei saaks korruptsioonist rääkida ka siis, kui raha oleks tõesti EOK-le eraldatud, sest selle jagamise oleks otsustanud täitevkomitee ja esindajate kogu, mitte ühiksondlikel alustel tegutsev president Seli.