Anonüümannetuste keeld parteidele vähendab vabadust?

28.06.2012

Kaaluda võiks maailmavaate toetuseks tehtud väikeannetuste mitte­avalikustamist. 

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste tõstatab küsimuse, kas anonüümsed annetused võiksid siiski lubatud olla. Maruste leiab tänase Eesti Päevalehe arvamusloos nimelt seda, et nn anonüümne annetamine tõstatab ka tõsise põhiseaduslikkuse probleemi. „Kui vabadus on meie põhiseaduse üks alusväärtusi, millel rajaneb kogu meie riigi ja elamise korraldus, siis eeldab see seda, et ma võin oma rahaga teha, mida õigeks ja vajalikuks pean. Kui mulle ikka meeldib näiteks katoliku kirik ja sotsiaaldemokraatlik ilmavaade, siis kas ma ikka pean oma usku ja veendumusi avalikult esitama või võin oma toetust ka anonüümselt väljendada,” viitas Maruste. Tema hinnangul on iga piirang iseenesest vabaduse vähendamine. 

Maruste ootab anonüümsete annetuste teemal laiapõhjalist ja konstruktiivset arutelu. 

 

Põhiseaduskomisjon ootab ettepanekuid erakondade rahastamise süsteemi muutmise ja täiendamise kohta selle aasta 31. augustiks. 11. juunil laiale ringile saadetud kirjas palus komisjon esitada kuni viis konkreetset muudatust või täiendust erakondade rahastamise süsteemi muutmiseks. „Meid aitab edasi mitte tänase süsteemi ja isikute kriitika, vaid läbikaalutud ja konstruktiivsed ettepanekud olukorra paremustamiseks,” põhjendas Maruste.

 

Tartu ülikooli riigiõiguse professori Ülle Madise sõnul on Eesti erakondade rahastamise reeglid ja ka nende täitmise olukord vastupidi üldisele uskumusele Euroopa kontekstis keskmisest paremad, kuid üht-teist on meil parandada. „Suurte annetuste avalikustamisest ilmselt loobuda ei saa, küll on võimalik kaaluda maailmavaate toetuseks tehtud väikeannetuste mitteavalikustamist, st nende kohta käiva teabe jätmist aruandesse, mida näevad audiitor ja kontrollorgan,” ütles Madise. Ta tuletas meelde, et see tõusis mõne aasta eest avaliku arutelu objektiks, ent laideti emotsioonide ajel kohe maha.

 

Allikas: EPL Online