Altkäemaksuga ülevaatuse läbinud võivad pääseda ehmatusega

Tartus autode libaülevaatuste altkäemaksuskeemi uurimist juhtiv prokurör Marge Püss tegi kohtule ettepaneku jätta 24st altkäemaksu andjast enamiku kriminaalkorras karistamata, sest nad on oma süüst aru saanud.
Süüdistuse järgi andsid sõidukiomanikud tehniliselt mittekorras sõidukite ülevaatuse vormistamiseks altkäemaksuna 1000 kuni 1600 krooni.

Osa sellest rahast pistsid kahtlustuse järgi taskusse vahendajad, osa läks tehnoülevaatajate kukrusse ning ülejäänu tasuti ametlikult ülevaatuse eest tehnoülevaatuspunkti kassasse.

Ühiskonnale hoiatuseks

Ülevaatuse sujumiseks raha pakkumine on olnud Eestis küllalt levinud käitumisviis, teab prokurör. Paljud ei mõista, et altkäemaksu andmine on raske kuritegu ning karmilt karistatav. Seetõttu tuli kriminaaluurimise alla sattumine ka suurele osale süüalustest tõelise ehmatusena.

Kuna inimesed on nüüd oma süüd mõistnud, nende kuritegudega tekitatud kahju ei ole suur ning avalik menetlushuvi puudub, taotles Püss kohtult kriminaalmenetluse lõpetamist oportuniteediga.

Ehk teisisõnu: prokurör lepib süüalustega kokku karistuse suuruses ning kohtukulude hüvitamises, kohtulikult inimesi aga süüdi ei mõisteta ning nende nimesid ei kanta karistusregistrisse.

Prokuröri hinnangul on selle kohtuasja avalikustamisega antud ühiskonnale hoiatav signaal süüalustele piisavaks karistuseks. Vaid ühe isiku suhtes, keda süüdistatakse kahes altkäemaksu andmise episoodis, otsustas prokurör kohtumenetluse kasuks.

Osa eitab süüd

Altkäemaksu võtmises süüdistatakse Stanislav Klimuševi (62), Aivar Partsi (49), Heino Tappot (61) ja Rein Nukkit (68), kes töötasid Tartus Aardla tänaval asuvas ASi Autoveod-Tehnika ülevaatuspunktis mootorsõidukite tehnilise ülevaatajana.

Süüdistuse järgi tunnistasid nad 2008. aastal mitmel korral altkäemaksu eest tehniliselt mittekorras olevaid sõidukeid ülevaatuse läbinuiks. Kli­­muše­­vile on esitatud süüdistus ka pistise võtmises, kinnitas Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm.

Kuriteod pandi toime valdavalt 2008. aasta oktoobris-novembris.

Lisaks eespool nimetatud 24-le altkäemaksu andjale ja neljale altkäemaksu võtjale süüdistatakse veel üht isikut altkäemaksu võtmises, üht altkäemaksu ja pistise vahendamises ning veel kaht altkäemaksu andmises. Kolme viimase suhtes ei välistanud prokurör samuti hilisemat oportu­ni­teeti.

Kriminaalasjas ei tunnistanud enda süüd kaks süüdistatavat, neli tunnistasid oma süüd osaliselt ja ülejäänud tunnistasid end süüdi.

Kohus rahuldas prokuröri taotluse ning andis kohtumenetluse pooltele aega läbirääkimisteks. Järgmine kohtuistung määrati 15. oktoobrile.

Läinud nädalal Tartus alanud kohtumenetluses on süüpingis kokku 32 isikut.