Alates tänasest saavad ametiisikud huvisid elektroonselt deklareerida

Alates tänasest saab hakata esitama deklaratsioone läbi huvide deklaratsioonide registri (HDR), mis lihtsustab nii majanduslike ja muude huvide deklareerimist kui nende kontrollimist. Samuti avati täna uuendatud korruptsiooniveeb.

Uuenenud veebilehel www.korruptsioon.ee on üleval info selle kohta, kes on kohustatud huvide deklaratsiooni esitama ning juhised deklaratsiooni täitmiseks. Samuti leiab sealt vastuse mitmetele korduma kippuvatele küsimustele – milline ametiisik on kohustatud enda huvid deklareerima, kas kingitusi tuleb deklareerida jne. Korruptsiooniveebis on ka otselink HD registrile.

„Lisaks deklaratsioonide lihtsamale esitamisele annab uus huvide deklaratsiooni register ka avalikkusele suurema võimaluse deklareerimiskohustusega ametiisikute huvide deklaratsioonidele ligi pääseda. See tähendab, et kui seni avalikustati Riigi Teatajas või kohalike omavalitsuste kodulehtedel vaid teatud osa ametiisikute deklaratsioonid, siis alates juuni algusest on kõik esitatud deklaratsioonid avalikult kättesaadavad. Esitasin ka ise juba esimesel võimalusel enda deklaratsiooni läbi uue registri ja see oli väga lihtne,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt.

„Samal ajal näeb ametiisik ka seda, kes tema deklaratsiooni vastu huvi on tundnud, kuna süsteemi peab sisenema e-maksuametisse ja ennast identifitseerima,“ lisas minister.

„Praeguse ajani täideti ja kontrolliti majanduslike huvide deklaratsioone käsitsi ja andmete sisestamiseks kulus üsna pikalt aega. Uue süsteemi järgi aga tuleb osa andmeid avalikest registritest üle automaatselt, mis muudab deklaratsiooni täitmise märgatavalt lihtsamaks ja kiiremaks,“ lisas Anvelt.

Uue korraga väheneb deklarantide arv. Umbes kümme aastat tagasi oli isikuid, kes pidid oma majanduslikud huvid esitama, üle 30 000. Huvide deklaratsioonide sisulisemaks kontrollimiseks vähendatakse ametiisikute arvu, kes on seaduse järgi kohustatud deklaratsiooni esitama kuni kümme korda.

Valitsusasutuste juhtidele ja kohalikele omavalitsustele antakse õigus kehtestada deklareerimiskohustusega isikute ring. Seejuures on oluline, et asutuse ja volikogude juhid peavad jälgima ja vastutama selle eest, et deklareerimiskohustuseta ametiisikute puhul oleksid korruptsiooniriskid maandatud.

Uues huvide deklaratsioonide registris täpsustatakse esitatavate andmete ulatust, näiteks lisandub kohustus esitada senisest laiemalt ametniku ärihuvid, loetleda ajutiselt deklarandi kasutuses olnud ja välismaal asuvad varad ning samuti laieneb deklareeritavate soodustuste ring. Deklaratsioon tuleb täita tööle asumisel, edaspidi kord aastas ja töölt lahkumisele järgneval aastal.

Huvide deklaratsioonide registrile pääsevad e-maksuameti keskkonna kaudu ligi nii deklarandid, kontrollijad kui avalikud kasutajad. HDR on sidustatud teiste riiklike andmekogudega ja on suures osas eeltäidetav nendest pärinevate andmetega, mis lihtsustab ka deklaratsiooni esitamist. Huvide deklaratsiooni esitamine toimub sarnaselt eeltäidetud maksudeklaratsiooni esitamisele.

Esimesed elektroonilised huvide deklaratsioonid peavad olema esitatud hiljemalt käesoleva aasta 31. maiks. Kõik esitatud deklaratsioonid on põhilises osas avalikud.