Alajõe: Ärma otsus tundus õige ja õiglane

Maria Alajõe, kelle allkirjaga EAS otsustas 2012. aastal teha OÜ-le Ermamaa tingimusliku tagasinõudeotsuse, juhul kui Ärma talus pärast kaht presidendi ametiaega turismitalu ei hakata pidama, leiab, et tagantjärele pole õiglane toonastele sündmustele hinnangut anda, sest esipaari lahutust ja sellest tulenenud sündmusi ei osanud keegi ette näha.

Nüüdne Riigikogu kantselei direktor Alajõe jäi selle juurde, et tollal langetatud otsus tundus õige ja õiglane, rõhutades, et toonane õigusruum oli teine, mistõttu tuleks otsust vaadelda ajalises kontekstis, mil edasisi sündmusi ei saanud ette näha, vahendas ERRi uudisteportaal.

Esimest korda peatati OÜ Ermamaa projekt 2007. aasta novembris, kui oli saanud selgeks, et on peaaegu võimatu ühildada vabariigi presidendi ametikohustusi ja -piiranguid ning OÜ Ermamaa majandustegevust. Toonase otsusega pidanuks Ilvesed Ärmal turismitalu hakkama pidama pärast Ilvese esimest ametiaega. 2011. aastal sai ta aga teistkordselt presidendiks ning OÜ Ermamaa taotles projekti elluviimisele teistkordselt ajapikendust.

Edasi saab lugeda ERRi uudisteportaalist.

Oma Facebookiküljel märkis Alajõe, et tegu oli väga mitme inimese koostöös pikalt kaalutud otsusega, mis tugines tolle hetke teadmistele ja õigusaktidele.