Airi Mikli: oluline on inimeste teadvustatus

Riigikontrolöri nõunik Airi Mikli sõnas, et korruptsiooni puhul on oluline inimeste teadvustatus, et tegemist ei ole lihtsalt kauge ja põneva teemaga.
"KOVides tuleb sageli kas või ühel inimesel tunnetus, et eksiti," tunnistas riigikontrolöri nõunik.

Eksimuse korral pole mõistlik ootama jääda, kuni oponendid ise kaebavad meediasse, vaid tunnistada viga ja paranda see ära. "Sageli on ka nii, et saadakse veast küll aru, aga ei julgeta sellega tegelema hakata, vaid jäädakse ootama, et äkki ei tulegi välja."

Eksimused juhtuvad mõnikord pahaaimamatult, sest inimlik joon saada raha rohkem ähmastab meeli. "Iga istungi eel peaksid volikogu liikmed mõtlema, kas mingid päevakorra punktid võivad minna vastuolla seoses avaliku teenistusega ja eraelu huvidega."

Korruptsiooni ennetamisel on tähtis roll inimeste motiividel. "Isegi kui kusagil kauges külas vajab lumi lükkamist ja ainus lumelükkaja on su vend, siis see on okei. Vahe on selles, et kas sa teed seda sellepärast, et mängida kätte omadele võimalusi või on see hädavajadus."