Veebruar 2019

3. märts on selle kevade kõige olulisem päev. Neile, kes e-valimiste või eelhääletuse ajal oma valikut teha ei jõudnud, on Riigikogu valimistel hääle andmiseks jäänud veel pühapäevane valimispäev. Valimiskabiinis pea silmas ikka seda, et valitu Eesti ühiskonda veel ausamaks ja läbipaistvamaks muuta sooviks.

KVE uudised

Palusime kõigil erakondadel vastata küsimustele, mida nad teeksid uues Riigikogus ühiskonna avatumaks muutmisel, et paremini ennetada korruptsiooniriske.

Küsimused puudutasid avaliku teabe kättesaadavust, korruptsioonist teavitajate kaitset ning lobireegleid. Loe erakondade vastuseid KVE kodulehel.

Veebruarikuust tegeleb KVE Euroopa Nõukogu toetusel kohalike omavalitsuste korruptsiooniriskide hindamise projekti teise etapi ettevalmistusega.

Justiitsministeeriumi toel valmib aprillis korruptsiooniriskide enesehindamise keskkond ning 30. aprillil korraldame rakendamisfaasi avaürituse, kuhu on oodatud kõik Eesti kohalike omavalitsuste esindajad. Projekti ülesehitusest loe lähemalt kodulehelt.
 

Veebruarist on KVE rahvusvahelise vilepuhumise võrgustiku (WIN) liige.

WIN ühendab organisatsioone, kes tegelevad vilepuhujate juriidilise abistamise või kaitse eestkostega. Loe lähemalt kodulehelt.
 

Üle 70 organisatsiooni, sh KVE, allkirjastasid avaliku kirja, mis kutsus ELi nõukogu üles nn vilepuhujate direktiivis kaotama kolmeastmelise teavitamise nõuet.

Kodulehel kirjutasime pikemalt, miks see nõue kogu direktiivi eesmärki – kaitsta vilepuhujaid – õõnestab.
 

 

Transparency International (TI)

 

Veebruari lõpus otsustas Eesti, et Danske Bank peab oma filiaali siin sulgema. Eesti ja Taani omavahelise vastutuse teise kaela veeretamisest kirjutas TI pikemalt pressiteates.
 

Austraalia parlament võttis vastu uue erasektori vilepuhumist reguleeriva seaduse, seades sellega eeskuju teistelegi riikidele. Nt peavad ettevõtted nüüdsest selgeks tegema, kuidas nad vilepuhujate tagakiusamist ennetavad, ning teavitajale jääb õigus ettevõte kohtusse kaevata, kui too selles ebaõnnestub. Loe lähemalt TI Voices blogist.
 

Teised korruptsioonist

 

Eesti seadusandluse probleemina on varasemalt välja toodud võimetus lõpetada sõlmitud lepinguid, kui selgub, et hankekorraldus oli korruptiivne. Kolumbias ja Peruus kehtivad aga seadused, mis muudavad sellises olukorras lepingu lõpetamise lausa kohustuslikuks. Kuna lõpu saab terve projekt, mitte ainult üks osapool, on regulatsioon viinud olukorrani, kus varem avaliku ja erasektori partnerlusena läbiviidud hangete arv on suure riski tõttu drastiliselt vähenenud. Lähemalt GAB blogis.

 

Rootsi kohus tegi lõpliku otsuse Usbekistanis toimunud korruptsioonijuhtumi ajal ametis olnud Telia tegevjuhi osas. Õigeksmõistmist lahkab GAB blogis Rick Messick.

 

Vahel on hea kuulata kriitikat. Matthew Stephenson arutleb GAB blogis korruptsioonitaju indeksi (CPI) TI poolsete järelduste ning analüüside metodoloogia üle. Kõige põnevam on ilmselt süveneda demokraatia ja korruptsiooni vahelisse seosesse – suhtes on küll korrelatsioon, kuid kumb kumma põhjustab, pole siiani selge. 

Uudiseid ajakirjandusest

Tundub, et ei möödu ühtki nädalat ilma mõnda rahapesu puudutava artikli või uute tõendite ilmsikstulekut. Veebruaris otsustas Eesti Danske Banki riigist välja visata ning Rootsi ajakirjandusele lekitati andmeid, mis viitas Swedbanki osalusele rahapesus. Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler mõtiskles Postimehes kõige selle keskel rahapesu üle, tuues muide välja vajaduse vilepuhujaid finantssektoris paremini kaitsta. Rahapesust ja Eesti nn digitaalsest utoopiast kirjutas lähemalt ka Reuters.
Kohus otsustas, et Kofkini kriminaalasja osas pole mõistlik menetlusaeg möödunud ja et Savisaare menetluskulude sissenõudmiseks on hilja. Pikemalt Äripäevas.
 

Mujalt maailmast

Are there tax havens in the heart of the European Union? Alvaro Sanchez, El Pais, 5.02.2019
 
Leedus kahtlustatakse kaheksat juristi korruptsioonis. ERR, 20.02.2019
 
"Välisilm" analüüsis Läti poliitmaastikku mõjutavaid korruptsioonijuhtumeid. Ragnar Kond, ERR, 25.02.2019