Oktoober 2022

Kutsume novembris töötuppa ettevõtete esindajaid, kes loovad ja rakendavad ettevõtte väärtusi. Samuti otsime projektijuhti andmepõhise platvormi Opener arendamiseks. Lähemalt uudiskirjas.

KVE uudised

 

Kutsume osalema töötuppa “Eetilised väärtused, normid ning nende rakendamine väike- ja keskmistes ettevõtetes” 17. novembril

Töötuba on mõeldud ettevõtete esindajatele, kes loovad ja rakendavad ettevõtte väärtusi ning töötoa fookuses on teemad:

  • Kuidas aitab eetiliste normide läbimõtlemine kaasa ettevõtte tulemuslikkusele?

  • Eetiliste normide sisu ja huvigruppide vajadused.

  • Praktilised näpunäited organisatsiooni väärtuste loomiseks ja rakendamiseks personalipoliitikas.

Seminari viib läbi Aive Pevkur, TTÜ ärikorralduse instituudi vanemlektor. Aivel on rohkem kui 15 aastat kogemust eetika, huvide konflikti ja korruptsiooniennetuse teemal koolitamisega ning on rahvusvaheline ekspert Euroopa Nõukogus, OECD-s ja UNODC-s.

 

Registreeru siin.

Lisainfot leiab KVE kodulehelt ja Facebookist.

Ausa Ettevõtluse Võrgustiku seminaride läbiviimist toetab Aktiivsete Kodanike Fond.

KVE otsib projektijuhti andmepõhise platvormi Opener! arendamiseks

Opener.ee on platvorm, mille eesmärk on avaandmeid kasutades tuua rohkem läbipaistvust avaliku raha kasutamisse ning tuvastada riske hangete, poliitiliste annetuste ja ettevõtete suhetes. Projekti tulemusena valmib Openeri platvormi täisversioon.

Projekti Integrity Watch 3.0 rahastab Euroopa Komisjon ning selles osalevad Transparency International (TI) sekretariaat, TI EL ühing ja 16 eri riigi TI ühingut.

Kandideerida saab 12. novembrini. Lisainfot leiab siit.

Kaasava eelarve õppematerjalid said lisa

Aktiivsete Kodanike Fondi toel on valminud kaasahaarav animatsioon, mis selgitab miks kaasavat eelarvestamist vaja on ning kuidas õpilased selle abil uusi oskusi saavad omandada.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu toel on nüüd kaasava eelarvestamise käsiraamat kättesaadav ka inglise ja vene keeles. Käsiraamat on mõeldud kasutamiseks õpetajatele ja koolidele, et toetada kaasava eelarvestamise läbiviimist.

Kohalikud omavalitsused korruptsioonivabaks

Kohtla-Järvel lahvatas kohalikku omavalitsust raputanud korruptsioonikahtlus. Kuku raadio “Sihiku” stuudios oli KVE juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus, kes kommenteeris nii Ossipenko juhtumit kui ka selgitas, kuidas tänapäeval tõlgendatakse altkäemaksu ning kus jookseb piir avaliku huvi ja erahuvi vahel.

 

Transparency International (TI)

TI avaldas raporti “Exporting Corruption”, kus uuriti, kuivõrd täidavad riigid välisriikides altkäemaksu andmist keelavaid reegleid

Vaatamata mõnele läbimurdele, jäävad välisturgudele altkäemaksu andvad rahvusvahelised ettevõtted suures osas karistamata. Raportist saab lugeda, et 47 suurimast eksportivast riigist vaid kaks võitlevad aktiivselt piiriülese altkäemaksu võtmise vastu. Loe raportit TI kodulehelt.

Teised korruptsioonist

 

Justiitsminister Lea Danilson-Järg andis Tartus oktoobri alguses toimunud põhiseaduse 30. aastapäevale pühendatud Eesti õigusteadlaste päevadel üle „Õiguse eest seisja“ auhinna kolmele teenekale õigusteadlasele. Tunnustuse pälvis ka Tartu Ülikooli pikaaegne õppejõud, õigusteadlane ja ka praegune KVE juhatuse liige Raul Narits. Statuudi järgi antakse auhind inimestele, kes oma tegude, käitumise või muu tegevusega on märkimisväärselt panustanud Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse. Palju õnne Raulile!

 

Eesti valiti rahvusvahelise algatuse avatud valitsemise partnerlus kaaseesistujaks. Riigisekretär Taimar Peterkopi sõnul näitab valituks osutumine, et Eestil on rahvusvaheliselt hea maine ning meid tunnustatakse avatud valitsemise eestkõnelejana. Kaaseesistujana soovib Eesti töötada selle nimel, et suureneks avatud valitsemise partnerluse liikmete vaheline kogemuste jagamine. Eesti liitus avatud valitsemise partnerlusega 2012. aastal ning on praegu ellu viimas oma viiendat tegevuskava. „Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskavas 2020–2022“ on kuus tegevust nii koosloomelise poliitikakujundamise võimekuse kui ka läbipaistvuse suurendamiseks.

 

Läti parlament võttis vastu nn lobitöö seaduse. Seaduse eesmärk on tagada lobitegevuse läbipaistvus, edendada ühiskonna usaldust huve esindavate lobistide vastu ning tagada kõikidele eraisikutele võrdsed ja õiglased võimalused oma huvide esindamiseks. Seaduse järgi hakkab Läti Ettevõtlusregister 1. septembril 2025 haldama huvide esindamise ja deklareerimise süsteemi. Halduskaristusi seaduses ette nähtud pole.

Ajakirjandusest

Tavapärasest kallimad hotellid. Nädalavahetusel alanud „lähetused“. Pereliikmete lähetusele kaasavõtmine. Kultuuriministeeriumis, mille alluvuses on Liisa Pakosta juhitav muinsuskaitseamet, läks häire tööle. Kuid kaevumine soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise büroo rahakotti tõstatab samasugused küsimused. Kas Pakosta käekiri on elada võimalikult hästi maksumaksja kulul?, küsis Eesti Päevaleht.
ERRist saab lugeda kuidas oktoobri alguses pidasid politseinikud Ida-Virumaal kinni kohaliku ettevõtja ning neli Kohtla-Järve volikogu liiget ja neli linnametnikku, keda kahtlustatakse altkäemaksu andmises ja võtmises ning mõjuvõimuga kauplemises, teatas PPA. Kokku peeti kinni 11 inimest.
Viis aastat tagasi Tallinna prügimajanduse kaosesse ajanud korruptsiooniskandaal jõudis lõpplahendini. Nüüd avalikuks saanud pealtkuulatud vestlused paljastavad, mis Arvo Sarapuu kinnipidamise ja ametist taandumiseni viinud korralageduse kulminatsioonis toimus, vahendas Eesti Päevaleht.
Esimeses laines altkäemaksu andmises ja võtmises ning mõjuvõimuga kauplemises kahtlustuse saanud 11 inimesele lisandunud kuuest inimesest viis on Kohtla-Järve volikogu liikmed ja üks linnavalitsuse töötaja, kirjutas ERR.

 

Mujalt maailmast

At Serbia’s “Legalization Secretariat,” Developers Paid Cash To Have Their Construction Violations Excused. OCCRP, 06.10.2022
AP: WHO Süüria töötajad süüdistavad oma juhti korruptsioonis ja pettuses. ERR, 21.10.2022
Switzerland aims to track corporate ownership in attempt to curb money-laundering. ICIJ, 21.10.2022