Detsember 2019

Hea toetaja, koostööpartner ja kaasamõtleja! Soovime Sulle ühingu Korruptsioonivaba Eesti meeskonna poolt õiglast ja ausat uut aastat. Loodame, et alanud kümnendi jooksul muutub Eesti elu vaid korruptsioonivabamaks! Nüüd aga heidame veel pilgu 2019. aasta viimase kuu tegemistele ning maailmas toimunule.

KVE uudised

9. detsember - rahvusvaheline korruptsioonivastane päev.

Aasta lõpp annab alati hea võimaluse läbi mõelda, mis aasta jooksul tehtud sai ning kuhu järgmisena tegevused suunata. 2019. aastal tegelesime korruptsioonialase teadlikkuse suurendamisega erasektoris, viies läbi viis töötuba, kaks seminari ja konverentsi, ning kohalikes omavalitsustes, jõudes kümne regionaalkohtumise käigus kokku kolmandikuni Eesti omavalitsustest. Rääkisime aktiivselt kaasa nii vihjeandmise olulisuse kui lobitöö reguleerimise vajaduse teemadel ning panustasime ministrite ja nende nõunike huvide konflikti vältimise juhendi loomisesse.

Pikemalt ja põhjalikumalt loe juurde korruptsioonivastasel päeval Eesti Päevalehele antud intervjuust KVE juhatuse liikme Steven-Hristo Evestusega.
 

Korruptsioonivastasel päeval viisime läbi konverentsi „Kala mädaneb peast ehk väärtusjuhtimine ettevõttes“, kus Eesti tippjuhid ja eksperdid jagasid mõtteid, kuidas erasektori korruptsiooni väärtusjuhtimise kaudu ennetada.

Muljeid Circle K, G4Si, Eesti Raudtee, kuid ka uuriva ajakirjanduse ja ühingu Korruptsioonivaba Eesti kogemustest loe KVE kodulehelt.

 

KVE andis 9. detsembril ehk rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval üle 2019. aasta korruptsioonivastase teo tunnustuse.

Tunnustuse pälvisid ajaleht Postimees ja uuriva toimetuse reporterid Martin Laine ja Oliver Kund, kes andsid TTÜ väidetava pettuse kajastamisel olulise panuse vihjeandjate kaitse temaatika tõstatamisele Eesti ühiskonnas.

Kahe teise nominendina mainisid ühingu liikmed ära saate „Pealtnägija" ja ajakirjaniku Anna Pihli märkimisväärse panuse eest huvide konflikti ja korruptsiooniohu paljastamisel ning Rahandusministeeriumi initsiatiivi luua kohalikele omavalitsustele sisekontrollisüsteemi juhend.

Loe lähemalt KVE pressiteatest ning vaata otseülekande salvestust Youtube’is.

 

Jõulud on kinkimise aeg. Küll aga tuleb läbi mõelda, millisel eesmärgil kinke tehakse ning milline mõju on kingil kingisaajale.

Jõulude eel mõtiskles KVE juhatuse liige Steven-Hristo Evestus moraalist, hüvedest ja mõjutamisest pikemalt ajalehes Postimees.

 

Transparency International (TI)

 

2019. aasta korruptsioonivastase päeva pühendas TI seekord kliimamuutuste temaatikale.

Korruptsioon ei tekita mitte ainult rahalist kahju ja ebavõrdsust, vaid pärsib ka võimekust kliimakriisiga tegelemast riikides, kus kliima soojenemise mõjud kõige teravamalt avalduvad. Näiteks hindab Maailmapank, et 20-40% vee-, transpordi- ja energiasektori finantsidest kaotatakse korruptiivsetele praktikatele, tehes ülemineku taastuvatele energiaallikatele ja kestlikule majandusele äärmiselt keeruliseks. Loe lähemalt TI kodulehelt.

 

Aasta kokkuvõtteks tasub meenutada, miks hea koht TI korruptsioonitaju indeksi järjestuses ei tähenda, et korruptsiooni riigis ei eksisteeri.

TI indeks keskendub vaid avalikule sektorile, jättes riikide nagu Taani, Rootsi, Šveits ja Singapur tulemused rahapesuskandaalidest, maksude läbipaistmatusest ja nö korruptsiooni eksportimisest puutumata. Loe lähemalt TI 2018. aasta korruptsioonitaju indeksi kokkuvõttest.

 

TI Soome andis välja raporti sealsest lobitöö seisukorrast.

Nagu Eestiski, ei ole valdkond reguleeritud. See-eest on hetkel Soomes väljatöötamisel lobiregister. Raportit loe siin.

 

Teised korruptsioonist

 

Korruptsiooni akadeemiline käsitlus sai lisa. Uus väljaanne „Clientelism and Democratic Representation in Comparative Perspective“ (2019) loob teoreetilise raamistiku, et paremini mõista klientelismi tagajärgi demokraatlikule valitsemisele. Loe lähemalt siin.
 

Riigikogu arutas õigusriigi olukorra üle. Sõna võtsid Reformierakonna fraktsiooni esimees Kaja Kallas, Eesti Advokatuuri esimees Jaanus Tehver ja KVE juhatuse liige Steven-Hristo Evestus. Kokkuvõtet loe Riigikogu kodulehel.

 

GRECO soovitus luua ministritele ja nende nõunikele huvide konflikti vältimise juhend on tegemisel. Hea uudis on, et Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon avaldas toetust juhendi loomisele ning peab vajalikuks laiendada ministri nõuniku mõistet. Loe lähemalt Riigikogu pressiteatest.

 

Justiitsministeerium avaldas korruptsioonivastasel päeval korruptsiooniriskide hindamise küsimustiku ettevõtetele. Veebiküsimustiku valmistas Leedu eeskujul ja justiitsministeeriumi tellimusel registrite ja infosüsteemide keskus. Küsimustiku loomisele aitasid kaasa kaubandus-tööstuskoda ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti. Vaata lähemalt justiitsministeeriumi kodulehelt.

 

Uudiseid ajakirjandusest

Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõu Janus Paurmani sõnul näitavad märgid, et Põhjamaade pangad üritavad eestlasi patuoinasteks teha, mistõttu peaksid Swedbanki suurpuhastuse järel ametist vabastatud eestlased suu puhtaks rääkima. Loe lähemalt ajalehest Postimees.

 

Valitsus kiitis heaks ja saatis riigikogule arutamiseks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõu, mis täiendab oluliselt praeguseid võimalusi rahapesu tõkestamiseks ning suurendab vihjeandjate kaitset. Loe lähemalt ajalehest Postimees.

 

Mujalt maailmast

Ericsson soostus korruptsiooni eest tasuma üle miljardi. ERR, 07.12.2019

 

Exclusive: Facebook Fired A Contractor Who Was Paid Thousands In Bribes To Reactivate Banned Ad Accounts. Craig Silverman, BuzzFeed, 10.12.2019

 

Sudaani kohus mõistis kauaaegse presidendi korruptsiooni eest vangi. Postimees, 14.12.2019

 

Police Raid German Doctors Suspected of Taking Pharma Cash. Ben Knight, DW, 17.12.2019

 

EU Parliament Calls on Malta PM to Resign Now Over Caruana Galizia.  Jennifer Rankin, the Guardian, 18.12.2019