August 2022

KVE on tegevjuhi otsingul, kes tahaks muuta Eestit paremaks, ausamaks ja läbipaistvamaks. Haara võimalusest kinni! Riigikogu valimistel kandideerijatele sai edastatud soovitused seoses poliitilise kultuuri edendamise, väärkäitumisest teavitaja kaitse seaduse vastuvõtmise ja katuserahade meetme lõpetamise kohta.

KVE uudised

 

KVE otsib tegevjuhti!

Otsime enda väiksesse kollektiivi ettevõtlikku ja iseseisva mõtlemisega tegevjuhti, kelle jaoks on oluline, et meie ühiskond toimiks ausalt ja korruptsioonivabalt. Ootame tegevjuhilt visiooni ning tahet, et viia koostöös tiimiga ühingu tegevus ja võimekus uuele tasemele.

“Ma ausalt arvan, et Korruptsioonivaba Eesti tegevjuhi töö on üks põnevamaid töid üldse”, just sellise lausega iseloomustas endine tegevjuht Carina Paju oma tööd KVE-s. Loe lähemalt Carina postitusest, mis võlud on KVE-s töötamisel ja miks tasub kandideerida. 

Kandideerimisinfo leiad siit.

Ettepanekud 2023. aasta Riigikogu valimistel kandideerijatele

Riigikogu valimiste-eelne aeg on oluline tehtu peegeldamiseks ning strateegiliseks eesmärgistamiseks. Korruptsioonivaba Eesti on seda aega just nii kasutanud ja esitab omalt poolt kandideerijatele viis ettepanekut, mida adresseerida nii valimisplatvormidel kui tegutsemisel.

Poliitilise kultuuri edendamise ja poliitikakujundamise läbipaistvuse puhul on oluline erakonnaseaduse muutmise jätkamise, lobikohtumiste avalikustamine, Riigikogu liikme hea tava ajakohastamine ning ebaeetilist käitumist taunivate sanktsioonimeetmete sisse seadmine. Näeme ka vajadust teavitaja kaitse seaduse eelnõu taas menetlusse võtmist ning katuserahade eelarve suunamist asutustele, kes jagavad rahastuse vabaühendustele vastavalt eelnevalt kokkulepitud tingimustele ning kes kontrollivad rahastuse eesmärgipärast kasutust.

KVE ettepanekutega saab tutvuda lähemalt kodulehel.

Finantssektori, uuriva ajakirjanduse ja vabakonna esindajad kohtuvad tegelike kasusaajate andmete avalikustamise teemal

20. Septembril korraldab KVE Tallinnas, Hestia Hotel Europa konverentsiruumides, seminari Tegelike kasusaajate andmestik: milleks ja kellele?, eesmärgiga tõsta kodanikuühiskonna esindajate teadlikkust sellest, mis rolli mängib tegelike kasusaajate andmestik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel ning kuidas tagada andmetele ligipääsetavus ja nende usaldusväärsus.

„EL liikmesriigina on meil eelkõige kohustus ja seejärel vastutus, et korruptsiooni ja finantsrikkumiste ennetamiseks ning kuritegeliku tulu või muu selgusetu päritoluga vara varjamise ja legaliseerimise tõkestamiseks oleks juriidiliste isikute tegelike kasusaajate andmed usaldusväärsed, avalikud ja kergesti ligipääsetavad. Seda mitte ainult finantssektori ja õiguskaitse vajadustest lähtuvalt, vaid oluline roll on siinjuures ka uuriva ajakirjanduse ja vabakonna initsiatiividel ja tegudel,” selgitas Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus

Seminar toimub Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency (CSABOT) projekti raames, mille kaudu edendatakse tegelike kasusaajate andmete ulatuslikumat ja teadlikumat kasutamist kodanikuühiskonna osalejate, sealhulgas MTÜ-de, ajakirjanike, akadeemiliste ringkondade ja ametiühingute hulgas. 

Seminaril võtavad lisaks uuriva ajakirjanduse esindajatele sõna Veronika Mets Euroopa Nõukogust, Maira Martini Transparency Internationalist, Henrik Mägi Rahandusministeeriumist, Laima Letina Läti vabaühendusest Finance Latvia ning seminari modereerib Steven-Hristo Evestus Korruptsioonivaba Eesti esindajana.

Osalemissoovist anda teada aadressile info@transparency.ee

Rohkem infot meie kodulehel.

Noorte kaasamine koolikogukonnas

12.-13. augustil toimus Paides Arvamusfestival, kus KVE koostöös Eesti Koostöö Koguga korraldas Hariduse alal arutelu “Kui tugevalt kõlavad noorte hääled koolielus?”.

Arutelu fookuses oli seekord noorte kaasamine koolikogukonnas. Ühiselt leiti, et kaasamine peaks lõimuma läbi erinevate ainete ning tasandite kogu koolielus. Kaasamine on seega pidev protsess, mis rakendamisel suudab ennetada paljusid probleeme ning muuta kool kõikide jaoks meeldivamaks paigaks. 

Arutelust jäid kõlama kolm mõtet: mõtteviisi muutus, kaasamine kui õppimisprotsess ja osapoolte võrdväärsus.

Pikemalt loe juba KVE praktikandi Viktoria Jefimova kokkuvõttest.

 

Transparency International (TI)

12. augustil tähistas Transparency International rahvusvahelist noortepäeva

Ukrainas võitlevad noored demokraatia ja vabaduse eest. Sri Lankal juhivad demokraatlikke proteste just noored. Liibanonis peavad õpilased hakkama saama elektrikatkestuse ja toidupuudusega. Mujal maailmas tunnevad noored muret ebavõrdsuse, kliimamuutuste ja majanduslike raskuste pärast. Just noored on tihti need, kes haaravad initsiatiivi ühiskondliku liikumise ja aktiivsuse kaudu. Loe TI kodulehelt kuidas noored erinevates riikides võitlevad läbipaistvuse ja vastutuse eest.

Teised korruptsioonist

 

Ukraina: iseseisvuspäev 24. augustil ja kuus kuud sõda. Loe Transparency International Ukraine kodulehelt, mida on 31 aasta jooksul erinevad organisatsioonid Ukrainas korruptsioonivastases tegevuses saavutanud.

 

Andrii Borovyk (Transparency International Ukraine tegevjuht) ja Gretta Fenner (Basel Institute for Governance) arutlevad taskuhäälingus KickBack - The Global Anticorruption Podcast selle üle, kuidas mõjutas sissetung Ukrainasse sealset korruptsioonivastast võitlust, kuidas on püütud riiki taas üles ehitama hakata ning kuidas tagada riigivalitsemisel võimalikult suur läbipaistvus.

 

Whistleblowing International Network (WIN) kajastab, kuidas ÜRO korruptsiooniskandaalide valguses otsustas Soome esimese riigina maailmas külmutada kõik enda investeeringud ÜRO-sse, rõhutades vajadust vaadata üle rikkumisest teavitamise mehhanismid, et tagada vihjeandjate parem kaitse. Antud sammu peeti vajalikuks peale seda kui selgus, et ÜRO on väärkasutanud Soome S3i innovatsiooni projektiks mõeldud 60 miljonit dollarit.

Ajakirjandusest

Rikkumisest teavitavate töötajate õiguslik olukord võib Euroopast kaasa tuua trahvi. Justiitsminister tahab peenhäälestamisega vältida vilepuhuja seadust ning eurotrahvi, vahendas Postimees.
Põhja-Sakala vald maksis volikogu esimehe ettevõttele konkurentsivabalt üle kümne tuhande euro, kirjutas Sakala.

 

Mujalt maailmast

Tokyo Olympics official and executives tied to corporate sponsor arrested. Financial Times, 17.08.2022
Five of Sweden’s political parties planned to evade party financing laws. The Local, 18.08.2022
Corruption watchdog swoops on State Revenue Service of Latvia. LSM.lv, 25.08.2022