Vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti käivitas ettevõtlusnädalal Ausa Ettevõtluse Võrgustiku

03.10.2018
Pressiteade

Ettevõtlusnädalal leidis aset ausa ja eetilise ärikeskkonna edendamiseks ellu kutsutud Ausa Ettevõtluse Võrgustiku avaüritus, kus tutvustati nii vabaühenduse Korruptsioonivaba Eesti initsiatiivi eesmärke kui ka põhimõtteid ning sõna võtsid ühingu partnerid keskkriminaalpolitseist ja erasektorist.

"Näeme selget vahet praeguse ning kümne aasta taguse aja vahel, kui alles erasektori suunal korruptsioonivastast tööd alustasime," selgitas vabaühenduse Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Erkka Jaakkola.

"Kui varem pidime selgitama, mis on ärikorruptsioon ja miks seda ennetada on vaja, siis nüüd oleme liikunud tasandile, kus ettevõtted tahavad juba teha põhjapanevaid muutusi. Seetõttu leidsime Korruptsioonivabas Eestis, et on õige aeg luua ettevõtete võrgustik, mille kaudu saaksid liikmed regulaarsetel kohtumistel parimaid praktikaid jagada."

Ausa Ettevõtluse Võrgustiku eesmärgiks on ettevõtete juhtidele ja spetsialistidele pakkuda turvalist ja usalduslikku keskkonda, kus avatult probleemide üle arutada.

Lisaks on kõigil liitunutel ligipääs rahvusvahelise korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency Internationali materjalidele ja ekspertidele, kelle ametlik esindaja Eestis ongi vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti.

„Potentsiaalsed uued liikmed läbivad Korruptsioonivaba Eesti hoolsuskohustusprotsessi ning saavad meiega ka üks-ühele kokku, et arutada, kus ettevõte hetkel oma tegevuses paikneb ning mida Ausa Ettevõtluse Võrgustikuga liitumine nii võrgustikule endale kui ka ettevõttele pakkuda saab,“ selgitas Erkka Jaakkola.

Novembrist pakub võrgustik võimalust ka väikesele ettevõtete grupile osaleda väärkäitumisest teavitamise mehhanismide rakendamise töötubade sarjas, mis on omamoodi proovisõit võrgustikuga liitumiseks.

„Ettevõtete varasemad vead ei tohi Korruptsioonivaba Eesti arvates nende  liitumist segada, kui firmal on tõsine soov muutuda ning korruptsiooni ennetada," julgustab Erkka Jaakkola.

2. oktoobril toimunud avaüritusel said sõna ka Mati Ombler keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroost, kes andis ülevaate korruptsiooni statistikast ja mõjust erasektorile, ning AS Eesti Raudtee riskijuhtimise ja siseauditi osakonna juhataja Taavi Saat. Korruptsioonivaba Eesti on AS Eesti Raudteega teinud koostööd aastast 2015, et aidata ettevõttel välja töötada korruptsiooniennetusmehhanismid, ning septembrist on ettevõte ka Ausa Ettevõtluse Võrgustiku liige.

Rohkem infot Ausa Ettevõtluse Võrgustiku ning väärkäitumisest teavitamise töötubade kohta leiab Korruptsioonivaba Eesti kodulehelt transparency.ee ning info@transparency.ee