Ühing moodustas projektide juurde nõuandvad kogud

11.03.2011

Tegevustele laiema kandepinna andmiseks ning suurema ekspertiisi kaasamiseks moodustas ühing kahe projekti juurde nõuandvad kogud erinevate korruptsioonivastaste institutsioonide esindajatest.

Nõuandvate kogude rolliks on konkreetsete projektide raames toimuvatele tegevustele ning tulemustele tagasiside andmine ning edasiste tegevuste planeerimine. Samuti panustavad kogude liikmed tulemuste levitamisel ning mõjude suurendamisel.

09.02 toimunud projekti „Korruptsiooniriskide vähendamine Eesti kohalikes omavalitsustes enesekontrolli tugevdamise kaudu“ nõuandva kogu koosolekul osalesid:

Aarne Retnik – Harjumaa Omavalitsuste Liit

Airi Mikli – Riigikontroll

Aive Pevkur – Tartu Ülikool

Anneli Sihver – Rahandusministeerium

Ave Viks – Siseministeerium

Eerik Heldna – Kaitsepolitseiamet

Jüri Võigemast – Eesti Linnade Liit

Mari-Liis Sööt – Justiitsministeerium

Mati Ombler – Politsei- ja Piirivalveamet

Veiko Lember – Tallinna Tehnikaülikool

 

02.03 toimunud riiklike institutsioonide korruptsioonivastase võimekuse uuringu (National Integrity System) nõuandva kogu esimesel koosolekul osalesid:

Airi Mikli – Riigikontroll

Aive Pevkur – Tartu Ülikool

Eerik Heldna – Kaitsepolitseiamet

Mait Palts – Kaubandus-Tööstuskoda

Mari-Liis Sööt –  Justiitsministeerium

Martin Perling – Kaitsepolitseiamet

Saale Laos – Õiguskantsleri kantselei

Tarmu Tammerk – Eesti Rahvusringhääling/Ühing Korruptsioonivaba Eesti