Ühing kutsub Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamisega seonduvaid riske käsitlevale seminarile

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub osa võtma 5. juunil 2013. aastal Tallinnas toimuvast seminarist, kus käsitletakse Euroopa Liidu toetusraha kasutamist Eestis. Euroopa Pettustevastase Ameti OLAF egiidi all toimuval seminari teemaks on EL-i struktuurifondide jagamisega seotud riskid ja erinevate asutuste kogemused riskide maandamisel ning järelevalve teostamisel.

Seminari peamine sihtrühm on rakendusüksuste töötajad, kes tegelevad struktuurifondide toetuste jagamise, menetlemise ja nende reeglipärase kasutamise kontrolliga. Samuti on osalema oodatud ka teiste teemaga kokkupuutuvate asutuste esindajad.

Üritus on osalejatele tasuta.

Toimumise aeg ja koht: 5. juuni 2013 kl 12.30-16:00, Euroopa hotell, Paadi 5, Tallinn.

Seminar on osa rahvusvahelisest projektist „EU Funds Watch“, mida rahastab Euroopa Pettustevastane Amet OLAF ning koordineerib Transparency Internationali Tšehhi osakond.

Seminaril esinevad ettekandega:

• Kristiina Tõnnisson – Ühingu Korruptsioonivaba Eesti uuringuekspert

• Kaur Siruli – Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja

• Politsei-ja Piirivalveameti korruptsioonikuritegude büroo esindaja

• Justiitsministeeriumi esindaja

• Keskkonnainvesteeringute Keskus

• Ettevõtluse Arendamise sihtasutus.

Sõna võtab ka ühingu juhatuse esimees Jaanus Tehver, samuti saavad aruteluringis sõna kõik osalejad, kellel soovi oma mõtteid väljendada.

Osavõtuks palume registreeruda hiljemalt 3. juuniks, kirjutades aadressil: info@transparency.ee.

Lisainfo telefonil 611 6020.