Kogukonnapraktika ärikorruptsiooni teemal

2017. aasta sügisel teostasid kaks Tallinna Saksa Gümnaasiumi abiturienti Jakob Tjurlik ja Jakob Jukssaar ühingus Korruptsioonivaba Eesti edukalt kogukonnapraktika.

Mõlemad praktikandid keskendusid oma töös ärikorruptsiooni temaatikale ja andsid nii panuse erasektori korruptsiooni ennetusse. 

Jakob Juksaare praktikaülesandeks oli tõlkida ja viia Eesti kontekstiga kokku Transparency Internationali hoolsuskohustuse küsimustikku, mida kasutatakse näiteks ettevõtetega partnerluste loomisel. Lisaks testis ta küsimustikku ühe Eesti ettevõtte peal, et näha, kas küsimustikku on võimlaik Eestis rakendada. Lõpetuseks palusime tal kirjutada ka lühikokkuvõtte hoolsuskohustuse olemusest, mis ilmub ühingu uuendatud kodulehel.

Jakob Tjurliku praktikaülesandeks oli sama hoolsuskohustuse dokumendi nö ekspress- ehk lühiversiooni eesti keelde tõlkimine ja Eesti kontekstiga koostkõlla viimine. Palusime tal ka dokumenti täiendada erinevate viidetega, kust küsimustiku täitmise jaoks võiks info leida, näiteks erinevad kohalikud registrid, meediaportaalid ja andmebaasid. Viimaseks ülesandeks oli otsida näited sarnastest hoolsuskohustuse protsessidest ja teha täiendusettepanekuid ekspresssdokumendile. Omal algatusel tegi praktikant ka ettepanekuid, kuidas ühing võiks ettevõtete suunal oma tööd tõhustada.

Kogukonnapraktika ülesanded olid oma loomult üsna mahukad ja nõudsid abiturientidelt täiesti uue teema tundmaõppimist, millega noormehed eeskujulikult hakkama said. Kogukonnapraktikante juhendas ühingu tegevjuht Anni Jatsa.

Praktikandid soovisid, et võimalusel võiks kogukonnapraktikantidele võimaldada ka erinevatel ühingu üritustel osalemist. Sellest lähtuvalt kaalub ühing tulevikus teatud ürituste korraldamist pärastlõunasel ja õhtupoolikul, et võimaldada noortel ilma koolist puudumata üritustel osaleda.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti tänab asjalikke ja tegusaid praktikante ning hoiab neile pöialt kooli lõpetamisel ja uutes ettevõtmistes!