26.09.2012 toimub esimene ettevõtete Korruptsioonivastane Foorum

10.09.2012

Hea ettevõtja, soovime Sind kutsuda osalema esimesel Eesti ettevõtete Korruptsioonivastasel Foorumil!

Foorum on kohtumis- ja arutelupaik ettevõtetele ja ettevõtjatele, kes peavad oluliseks Eesti ärikultuuri edendamist ning ausate äripraktikate levitamist.

Kuupäev: 26. september 2012

Aeg: 14.00 – 16.00

Koht: Olümpia hotell

Esimese Foorumi teemaks oleme valinud riigihanked, mis on mitmetahuline ja pea kõikides ettevõtlusvaldkondades mõju omav kompleks. Sooviksime luua arutelu selle üle, milliseid korruptsiooni ja läbipaistmatusega seotud probleeme kehtiv hankeregulatsioon endas sisaldab ning milliseid probleeme valmistab käesoleva hetke hankimispraktika.

Miks osaleda? Foorumil on võimalik lauale tuua need probleemid, mida oled ettevõtet juhtides märganud ning mille lahendamist pead oluliseks. Ühing Korruptsioonivaba Eesti saab enda tegevusega soodustada tehtud ettepanekute elluviimist.

Arutelu konstruktiivsust aitab tagada Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja ja halduspoliitika asekantsleri kt Agris Peedu.

Esimene foorum on jätkuks meie poolt läbi viidud korruptsioonivastase võimekuse uuringule ning selle korralduskulud katab ühing Korruptsioonivaba Eesti. Osalejad võivad loomulikult soovi korral teha meile annetusi, näiteks tavapärase osaluskulu ulatuses. Annetamisvõimalustega saab lähemalt tutvuda siin.

Edaspidiste Foorumite sisu üle otsustamist saavad mõjutada osalejad ise, kelle abiga soovime muuta Foorumid regulaarseks kooskäimiskohaks, kus võimalik koos teiste ettevõtetega arutada korruptsiooni ja läbipaistmatust puudutavate teemade üle ning vahetada kogemusi. Tulevikus on kavas välja arendada ka koolitusmoodulid nii kohalike kui ka rahvusvaheliste parimate korruptsiooniennetuslike praktikate edendamiseks Eesti ettevõtete seas.

Foorumi korraldaja on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on korruptsiooni ennetamine ning läbipaistvuse suurendamine ühiskonnas. Ühing on rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency Internationali akrediteeritud esindaja Eestis.