Huvide konflikti vältimise käsiraamat vabaühendustele

Projekt on lõppenud

Antud projekti eesmärgiks koostada Eesti vabaühendustele käsiraamat, mis aitab neil mõista huvide konflikti olemust ja kuidas see mõjutab nende igapäevatööd ning organisatsiooni toimimise edukust. Vabaühenduse hea maine, mida huvide konflikt otseselt ohustab, on hindamatu väärtusega selleks, et seista oma sihtrühmade ja liikmete huvide eest või viia kogukonnas läbi ühiskonnale vajalikke muudatusi.

Eesti on väikeriik ja aktiivsetel organisatsioonidel on seetõttu huvide konflikti täielik vältimine väga raske kui mitte võimatu. Hoolimata sellest on olemas lihtsad tööriistad, mida saab probleemsetes olukordades kasutusele võtta selleks, et tagada läbipaistev, aus ja korruptsioonivaba töö oma kogukonnas ja huvirühmadega.

Huvide konflikti vältimise käsiraamat vabaühendustele koondab endas praktilisi nõuandeid, kuidas tuvastada huvide konflikti olukordi organisatsiooni juhtide ja töötajate seas, millised on huvide konfliktiga kaasas käivate korruptsiooniohtude võimalikud tagajärjed, kuidas huvide konfliktist hoiduda ja neid korruptsiooniriske maandada. Käsiraamat toob välja tööriistad, mida on võimalik hõlpsasti rakendada selleks, et tagada organisatsiooni tegevuse läbipaistvus ning eeskujulik maine kogukonnas ja sihtrühmade seas. Seejuures võetakse arvesse, et kõikidele organisatsioonidele ei sobi alati sarnased lahendused ning meetmete rakendamiseks vajalikud eeldused on käsiraamatus samuti lahti kirjutatud.