WHO gripieksperdid töötasid ravimifirmade heaks

07.06.2010

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) gripipandeemia osas nõustanud teadlased olid seotud ravimeid tootvate firmadega Roche ja GSK, selgus ajakirja British Medical Journal ja Londonis tegutseva uuriva ajakirjanduse büroo ühisest uurimisest. Viimase gripipandeemia väljakuulutamisest möödub sel nädalal aasta. 11. juunil 2009 teatas WHO juht Margaret Chan, et on konsulteerinud juhtivate gripiekspertide, viroloogide ja rahvatervise ametnikega ning nende hinnangute ja tõendusmaterjali põhjal seisab maailm silmitsi gripipandeemiaga. Pandeemia korral tegutsemiseks oli WHO-l varrukast võtta riikide valitsustele suunatud juhendid, mille koostamisel oli aastate jooksul osalenud rida eksperte. WHO nõuandjaid uskunud riigid on aga täna hädas ladudes kasutult seisvate vaktsiinivirnade ja ravimitega. Ravimifirmade palgal Suurbritannia ajakirjanike tehtud töö osutab, et ravimite varumist soovitanud juhendites võisid kajastuda ka ravimifirmade huvid. Juhendite koostamisel osalenud kolm teadlast olid varem töötanud gripiravimeid Tamiflu ja Relenza tootnud firmade heaks. Viroloogiaprofessor Frederick Hayden töötas Roche`i heaks 2004. aastani ja on saanud toetusi ning tasu konsultatsioonide eest. Professor Karl Nicholsoni nimi esineb Roche`i Tamiflud reklaamivates brošüürides ja ta on tunnistanud, et on saanud Roche`ilt konsultatsioonide eest tasu ning uurimistegevuseks toetusi nii Roche`ilt kui ka GSK-lt. Kolmas teadlane Arnold Monto on samuti töötanud Roche`i heaks. Saladust polnud Kõik nimetatud eksperdid pole oma seotusest ravimitootjatega saladust teinud, kuid WHO otsustas sellest vaikida. Ajakirja British Medical Journal toimetaja Fiona Godlee märkis, et nii Hayden, Nicholson kui ka Monto on avalikult oma tegemistest kõnelenud ja WHO ilmselt teadis nendest kontaktidest. Seda imelikum on, et WHO kasutas just nimetatud teadlasi juhendite koostamisel kui võtmeisikuid ja otsustas nende tausta avalikustamata jätta. WHO esindaja Gregory Hartl ütles, et Haydn, Nicholson ja Monto on oma ala parimad ja WHO vajab parimate nõu. Sarnaselt on oma osalemist põhjendanud ka Nicholson – tööstusele sisevaadet omavate ekspertide väljalülitamisega oleks terviseorganisatsioon jäänud ilma väärtuslikust informatsioonist. WHO on seoses mulluse gripipandeemiaga algatanud sisejuurdluse, mis hõlmab muu hulgas ka tehtud otsuste läbipaistvust. Juurdluse tulemusi võib avalikkus oodata aga alles järgmisel aastal. Allikas: BJM