Võrus kandideerib linnavolikokku korruptandist endine abilinnapea

Võru elanikel on võimalik kohalikel valimistel hääletada endise abilinnapea Aavo Hummali poolt, kelle riigikohus mõistis 2001. aastal korruptsioonis lõplikult süüdi.

Kohtulahendi kohaselt allkirjastas Võru tollane linnapea Harri Treial 12. novembril 1997 Hummalile kuuluva OÜ-ga Humle liisingulepingu, millega OÜ Humle andis Võru linnavalitsusele rendile avarii läbi teinud sõiduauto Volvo S40. Humle ise oli auto rentinud Hansa Liisingult.

Hummalit süüdistati selles, et kasutades ära oma ametikohale ja ametiseisundile vastavaid volitusi ja kättesaadavat teavet ning rikkudes korruptsioonivastases seaduses kehtestatud töökohapiirangut, leppis ta Treialiga kokku Volvo rentimises OÜ-lt Humle Võru linnavalitsusele.

Pärast vastava rendilepingu sõlmimist osales Hummal OÜ-le Humle ehk iseenda osalusega äriühingule renditasude tasumise otsuste tegemises, kirjutades OÜ Humle poolt Võru linnavalitsusele esitatud arvetele korraldusliku resolutsiooni "Üle kanda".

Võru linnavalitsus hüvitas perioodil oktoober 1997. kuni november 1998. autole tehtud kulutused summas 115 201,84 krooni. Kohtud leidsid hiljem, et selle summa ulatuses tekitati Võru linnale kahju.

Hummal ise kommenteeris täna, et tema ennast milleski süüdi ei tunne. "Võru inimesed tunnevad mind. Nad teavad mu tausta ja tegemisi ja oskavad vastavalt sellele hinnata."

Auto oli tema sõnul esimesest minutist kasutusel linna asjade ajamiseks. "Autod on kasutuses ka praegu igasugustel asjapulkadel," rääkis Hummal.

Praegustel valimistel kandideerib ta Sotsiaaldemokraatliku erakonna nimekirjas, 1999. aastal kandideeris ta riigikokku aga Reformierakonna nimekirjas, nagu ka koos temaga süüdi mõistetud endine linnapea Treial. Hummal valiti ka 2009. aastal Võru linnavolikokku.