Randjärve ja Sõtniku meelest peavad Toobal, Laasi ja Vaarmann saama end kohtus kaitsta


Eelmisel nädalal otsustas riigikogu õiguskantsleri ettepanekul võtta saadikupuutumatus ära riigikogu Keskerakonda kuuluvatelt liikmetelt Priit Toobalilt, Lauri Laasilt ja Urbo Vaarmannilt.

Hääletamisel mitteosalenud Keskerakondlane Olga Sõtnik leiab, et kõigil kolmel on õigus kaitsta end kohtus.

„Usun, et Eesti kohtusüsteem on sõltumatu ja erapooletu,“ ütles Sõtnik Delfile. „Seetõttu olen veendunud, et kui kolleegid Toobal, Laasi ja Vaarmann ei ole milleski süüdi, siis saab see kohtus tõestatuks.“

Sõtniku sõnul olnuks meeste enda huvides loobuda saadiku puutumatusest, et nad saaksid ennast kaitsta ning mitte venitada kohtumenetlust.


„Tegin fraktsiooni koosolekul ettepaneku hääletada puutumatuse äravõtmist poolt, kuid see ei leidnud toetust,“ rääkis Sõtnik Keskerakonna fraktsioonist, kes valdavalt hääletas saadikupuutumatuse äravõtmise vastu.

Sõtnik ütles, et kui ta ise oleks sellises olukorras paluks ta kollege, kas toetada immuniteedi äravõtmist või mitte hääletada ja jääda erapooleetuks.

„Toobal, Laasi ja Vaarmann palusid mitte toetada õiguskantsleri ettepanekut, millega ülejäänud fraktsiooni liikmed nõustusid,“ rääkis Sõtnik fraktsiooni valikutest. „Mina jäin eriarvamusele ning hääletamisest mitte osalemine oli minu jaoks kompromisslahendus.“

Ka riigikogu aseesimees Reformierakonda kuuluv Laine randjärv leiab, et igal inimesel peab olema võimalus end kohtus õigeks mõista.

„Saadikupuutumatuse äravõtmine pole selles kontekstis mitte karistus, vaid võimalus,“ põhjendas Randjärv. „Inimest ei pea süüdi mõistma või süütuks tunnistama arvajad, vaid selleks seatud institutsioon.“

Eelmisel neljapäeval otsustas riigikogu võtta keskerakondlastelt Priit Toobalilt, Lauri Laasilt ja Urbo Vaarmannilt saadikupuutumatuse.

Vaarmanni küsimuses jätsid Jüri Ratas ja Olga Sõtnik hääletamata, Toobali ja Laasi küsimuses oli siseopositsiooni rollis ainult Sõtnik. Märkimist väärib, et vaikiva toetuse pälvisid Toobal ja Laasi ka õige mitmelt Reformierakonna saadikult, kes hääletamata jätsid.

Priit Toobali saadikupuutumatuse äravõtmise hääletusel jätsid registreerunud saadikutest osalemata Margus Hanson, Urmas Klaas, Rait Maruste, Terje Trei, Kalle Palling, Kristen Michal ja Rein Lang Reformierakonnast, Jaak Allik sotsidest ja Olga Sõtnik Keskerakonnast. Reformierakondlane Tõnu Juul oli erapooletu.

Lauri Laasi saadikupuutumatuse äravõtmise hääletusel ei hääletanud reformierakondlastest Urmas Klaas, Laine Randjärv, Aivar Sõerd, Imre Sooäär, Kristen Michal ja Tiina Lokk-Tramberg, lisaks fraktsioonitud Rainer Vakra ja Deniss Boroditš ning keskerakondlane Olga Sõtnik. Juul oli taas erapooletu.

Urbo Vaarmanni puhul jätsid saadikupuutumatuse äravõtmise osas hääletamata Margus Hanson Reformierakonnast, Jüri Ratas ja Olga Sõtnik Keskerakonnast, erapooletud olid reformierakondlased Tarmo Leinatamm ja Imre Sooäär.