Rahva raha eest jagatud kinkekaardid võivad Karin Tammemäe uurimise alla viia

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) esitas Keskerakonda kuuluvale Põhja-Tallinna linnaosa vanemale Karin Tammemäele järelepärimise, milles soovitakse selgust 2013. aasta kohalike valimiste eel jagatud apteegi kinkekaartide kohta.

Komisjoni istungi protokollist selgub, et järelepärimise aluseks sai "Pealtnägija" 5. novembri saade, mis kajastas Tammemäe tegevust enne 2013. aasta valimisi.

Komisjoni aseesimees Kaarel Tarand ütles Delfile, et hetkel on komisjonil infot ebapiisavalt ja seetõttu esitati Tammemäele kirjalikult kaheksa küsimust, millele vastamiseks on tal aega 15. detsembrini.

Tarandi sõnul soovib komisjon saada selgust, kas juhtumis on midagi, mis õigustaks menetluse algatamist. Mentluse alustamine sõltub Tammemäe vastustest, selgitas Tarand.

"Komisjonil on menetluse algatamiseks piiratud hulk võimalusi," rääkis Tarand. "Saame uurida, kas tegemist oli keelatud annetusega või kas inimene on kasutanud oma ametipositiooni lubamatu eelistuse saamiseks või avaliku raha poliitilises kampaanias."

Juhul kui see oleks nii, siis sellest järeldub Tarandi sõnul, et linnalt võetud raha tuleks Tammemäelvõi erakonnal linnale tagasi maksta ja parandada ära oma valimiskampaania aruanne.

"Kui läheb teistpidi ja leitakse, et see kõik on õiguspärane, nagu leidis Tallinna revisjonikomisjon, siis menetlust ei alustata," ütles komisjoni aseesimees. "Ega järelevalve eesmärk ei ole ilmtingimata kedagi karistada."

"Pealtnägijas" käsitleti Karin Tammemäe tegevusest sotsiaalteenuste saajate premeerimisel kinkekaartidega kui isiklikku valimiskampaaniat enne valimisi.

Komisjoni protokollis on kirjas, et apteegi kinkekaardid soetati mitte selleks teemaks planeeritud eelarvest, vaid Karin Tammemäe kui Põhja - Tallinna linnaosavanema otsustega reservfondist erakorralise kulutusena.

Lisaks jagas kinkekaarte Karin Tammemägi isiklikult, külastades intervjueerimise põhjendusel sotsiaalteenuste saajaid nende kodus, kuigi see oleks pigem sotsiaaltöötaja töökohustus.